Công ty Điện lực Hưng Yên đảm bảo điện phục vụ SEA Games lần thứ 31

Người dân Hưng Yên sẽ được Công ty Điện lực Hưng Yên đảm bảo sự liên tục và an toàn về điện để theo dõi sự kiện SEA Games 31.

 

Công ty Điện lực Hưng Yên đã chủ động lập phương án đảm bảo điện an toàn, ổn định và liên tục cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 trên địa nhằm phục vụ nhân dân cổ vũ sự kiện thể thao quan trọng này.

Theo Lãnh đạo Công ty Điện lực Hưng Yên, ngay đầu tháng 5, Công ty Điện lực Hưng Yên đã chủ động lập phương án đảm bảo điện Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để phục vụ nhân dân cổ vũ sự kiện thể thao quan trọng này. Việc chủ động lên phương án nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc đảm bảo cấp điện trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31), đồng thời, căn cứ yêu cầu cấp điện phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh theo dõi SEA games 31 và nhu cầu phụ tải, tình hình nguồn điện và hiện trạng lưới điện tỉnh Hưng Yên.

Công nhân Công ty Điện lực Hưng Yên kiểm tra hệ thống đường dây để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục.

Theo đó Công ty Điện lực Hưng Yên chủ động lên kế hoạch để cung cấp điện an toàn, liên tục và đảm bảo chất lượng điện cho các phụ tải phục vụ các hoạt động văn hoá, chính trị - xã hội, theo dõi SEA games 31 của nhân dân từ ngày 05/5 đến ngày 23/5/2022, trừ trường hợp xử lý sự cố. Công ty bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. Xử lý nhanh khi xảy ra sự cố lưới điện, giảm đến mức thấp nhất thời gian ngừng cấp điện do sự cố.

 Cụ thể, trong các ngày từ 05/5 đến ngày 23/5/2022, Công ty Điện lực Hưng Yên thực hiện cấp điện theo phương thức kết dây cơ bản, đồng thời không lập kế hoạch công tác trên lưới có cắt điện (trừ trường hợp ngừng cấp điện để xử lý, khắc phục sự cố) để phục nhân dân theo dõi SEA Games 31 qua truyền hình.

 “Trong trường hợp phải tiết giảm điện do sự cố hệ thống sẽ tiến hành tiết giảm phụ tải sản xuất công nghiệp; Ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng; các khu vực diễn ra các hoạt động văn hóa, chính trị trong các ngày diễn ra SEA games 31, phục vụ nhu cầu theo dõi SEA games 31 của nhân dân”, Công ty Điện lực Hưng Yên nhấn mạnh./.

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận