EVNHANOI: Dấu ấn một chặng đường phát triển

Những 'chiến sĩ áo cam' của Thủ đô vẫn đang miệt mài trên trên những đường dây, trạm biến áp để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho người dân.

 

Nhiều công trình điện được hoàn thành, số khách hàng tăng trên 12%, doanh thu bán điện tăng 57,96%, tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 99,7%... là những kết quả tích cực mà Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Những ngày này, mặc dù dưới cái nắng nóng như thiêu đốt nhưng những ”chiến sĩ áo cam” của Thủ đô vẫn đang miệt mài trên trên những đường dây, trạm biến áp để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho người dân. Với họ đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là đây là niềm vui, sự tự hào để đóng góp vào thành tích của Điện lực Thủ đô chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Những con số ấn tượng

Với quan điểm điện phải đi trước một bước, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô nên ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng ủy Tổng Công ty đã ban hành 06 chương trình công tác lớn toàn khóa và Quyết định số 146-QĐ/ĐU ngày 05/08/2016 về việc thành lập Ban chỉ đạo 06 chương trình công tác của Đảng uỷ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, khoá II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổng Công ty tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp trong công tác kỹ thuật, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, xây dựng và triển khai các Đề án Nâng cao hiệu quả SXKD giai đoạn 2016-2020 gồm 10 tiểu đề án: “Giảm tốn thất điện năng”, “Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện”, “Tái cơ cấu tổ chức sản xuất và sử dụng lao động”, “Nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng”, “Xây dựng phương án trả lương 3P”, “Nâng cao chỉ số hài lòng khách hàng”… Đến hết năm 2019, nhiều đề án đã cơ bản hoàn thành và về đích sớm, đem lại nhiều kết quả tốt và được EVN đánh giá cao. Cụ thể:

Hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành nhiều công trình điện quan trọng với khối lượng thực hiện trên 26.800 tỷ đồng: 03 công trình TBA và đường dây 220kV, 102 công trình TBA và đường dây 110kV với tổng công suất đặt 3.506 MVA và 380 km đường dây. Lưới trung, hạ thế: đưa vào vận hành 3.898 km đường dây và cáp ngầm trung thế, 3.809 km đường trục hạ thế, 3.546 MBA với tổng dung lượng 1.604 MVA, 46/46 trạm đã được kết nối SCADA về Trung tâm điều khiển, 43/46 trạm 110kV đã chuyển sang chế độ vận hành TBA không người trực, 23/30 Công ty Điện lực đã được xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển tự động hóa lưới điện trung áp góp phần đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ các sự kiện của Trung ương, Thành phố, các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân, với công suất cực đại (Pmax) ngày 23/06/2020: 4435 MW.

Số khách hàng 2019: 2.466.197 khách hàng, tăng 12,05% (262.275 khách hàng) so với năm 2015 (2.200.922 khách hàng).Sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng bình quân hàng năm 8,41%, năm 2019: 19,52 tỷ kWh, tăng 38,05% so với năm 2015 (14,14 tỷ kWh).Tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2019 đạt 3,73%, giảm 1,98% so với năm 2015 (5,71%). Doanh thu bán điện (chưa VAT): 40.062 tỷ đồng, tăng 57,96% so với năm 2015 (25.362 tỷ đồng). Tỷ lệ thanh toán tiền điện của khách hàng không dùng tiền mặt đạt 99,7% (trích nợ tự động: 12,59%, thanh toán điện tử: 32,64%). Tỷ lệ thu nộp tiền điện hàng năm đều đạt trên 99%.

Bên cạnh đó EVNHANOI đã tích cực triển khai các dịch vụ điện tại 30/30 Công ty Điện lực: dịch vụ điện cấp độ 4, kết nối 32 dịch vụ điện trực tuyến của EVNHANOI với cổng thông tin điện tử quận, huyện, cấp điện mới hạ áp và 09 dịch vụ hợp đồng theo phương thức điện tử. Hoàn thành công cụ hỗ trợ công tác dịch vụ khách hàng, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp EVN: “Nghiên cứu, xây dựng Hệ thống chăm sóc khách hàng tự động giao tiếp trực tuyến trên Internet”, trang Zalo page, ứng dụng chăm sóc khách hàng (EVNHANOI CSKH) trên thiết bị di động trong chăm sóc khách hàng. Chỉ số hài lòng khách hàng năm 2019 đạt trung bình 8,20 điểm (tăng 1 điểm so với năm 2015). Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2019 là 3,93 ngày. Đây là chỉ số quan trọng giúp nâng cao khả năng cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 19 của Chính phủ.

Tập trung ba khâu đột phá

Trước những thuận lợi và thách thức đan xen trong giai đoạn tới, với mục tiêu

đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng, nhằm phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Trung ương và Thủ đô; nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội. Xây dựng hệ thống quản lý có năng lực quản trị doanh nghiệp cao, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo hoạt động có hiệu quả; hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao, phấn đấu xây dựng và phát triển ENVHANOI trở thành doanh nghiệp phân phối điện thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Asean; đóng góp tích cực và hiệu quả xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, EVNHANOI quyết tâm thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá. Cụ thể: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tập trung vào các nội dung phát huy dân chủ, củng cố tổ chức cơ sở đảng và công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm  chống lãng phí. Từng bước hiện đại hóa lưới điện, đẩy mạnh việc tự động hóa trong công tác vận hành và kinh doanh điện năng. Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thực hiện chuyển đổi số toàn bộ các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty. Đẩy mạnh đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên “Chuyên nghiệp - Văn minh - Hiệu quả”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Để thực hiện thành công ba khâu đột phá trên, ENVHANOI đã đề ra nhiều chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025. Theo đó, đảm bảo cung cấp điện với mức tăng trưởng dự kiến bình quân 8%/năm (tương ứng sản lượng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến đạt khoảng 30,7 tỷ kWh). Tỷ lệ tổn thất điện năng đến năm 2025 phấn đấu ≤ 3,55%. Chỉ số hài lòng khách hàng: phấn đấu đạt điểm đánh giá hài lòng khách hàng tăng dần đều theo các năm và không có Công ty Điện lực nào dưới 7,7 điểm.  Điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện vào năm 2025. Chỉ số tiếp cận điện năng phấn đấu ≤ 3 ngày. Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm suất sự cố lưới điện, phấn đấu đến năm 2025 SAIDI ≤ 50 phút. Năng suất lao động: tăng từ 7%-8%/năm. Không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng do lỗi chủ quan trong công tác quản lý vận hành.

Đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành các dự án cải tạo, phát triển lưới điện, đến năm 2025, lưới điện 110kV đáp ứng tiêu chí N-1. Chuẩn bị vốn đầu tư thuần giai đoạn 2021-2025 với giá trị 36,8 nghìn tỷ đồng.  Trong đó:  Lưới điện 220kV: Thực hiện đầu tư, đưa vào vận hành 05 công trình/ 03 TBA/ 06 MBA với năng lực tăng thêm là 1.500MVA và 102km dây dẫn.  Lưới điện 110kV: Thực hiện đầu tư 53 công trình có tính chất nâng cao khả năng truyền tải lưới điện với năng lực tăng thêm là 3.296 MVA và 353 km dây dẫn. Lưới điện trung, hạ áp: Hoàn thành xóa bỏ mạch cộc - hình tia, đáp ứng tiêu chí N-1 đối với hệ thống lưới điện trung áp. Tham gia và đóng góp tích cực để phát triển và hoàn thiện thị trường bán buôn và bán lẻ điện cạnh tranh theo lộ trình quy định. Kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm có hiệu quả và có lãi; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại EVNHANOI và EVNHANOI góp vốn. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm đạt tỷ lệ tối đa, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Trên cơ sở đánh thực trạng, các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhằm thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, EVNHANOI đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp có tính thực tiễn, khoa học như: Xây dựng lưới điện thông minh phục vụ vận hành và đo đếm điện năng, đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, tin cậy, an toàn và mỹ quan đô thị; Triển khai áp dụng các công nghệ, phần mềm, thiết bị mới trong quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành.

Thực hiện các giải pháp trong quản lý vận hành, đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn, ứng dụng công nghệ trong giám sát vận hành thiết bị, tăng cường sử dụng trang thiết bị hiện đại, công cụ tự động kiểm tra giám sát để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Xây dựng mục tiêu “số hóa các hoạt động kinh doanh dịch vụ khách hàng” để “điện tử hóa toàn bộ giao dịch giữa EVNHANOI và khách hàng”, “cá nhân hóa công tác chăm sóc khách hàng đến từng khách hàng sử dụng điện”.

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng, đa dạng hóa hình thức phục vụ khách hàng theo tiêu chí kịp thời, thuận tiện, đầy đủ, rõ ràng.

Hoàn thiện nâng cấp đào tạo Chatbot trong công tác tiếp nhận và giải đáp thông tin tra cứu của khách hàng. Cải tiến công cụ tính toán hóa đơn tiền điện tự động, vận hành online để khách hàng có thể tra cứu dễ dàng.

Triển khai kế hoạch tài chính dài và ngắn hạn, bám sát các chỉ tiêu doanh thu, chi phí từng năm để có những điều chỉnh phù hợp nhằm đạt mục tiêu kế hoạch EVN giao.

Đổi mới trong công tác tuyển dụng lao động hàng năm. Rà soát, điều chuyển hợp lý lao động hiện có, mở rộng hình thức thuê ngoài lao động cho các công việc phụ trợ.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0. Xây dựng, củng cố cơ sở vật chất, mô hình thực hiện phục vụ đào tạo nghiên cứu khoa học. Tăng cường phối hợp với các Trường/ Viện nghiên cứu trong và ngoài nước trong công tác đào tạo.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2020-2025; công tác củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của các Công ty Điện lực trực thuộc theo Quyết định 193 và Quyết định 220 của EVN; mô hình tổ chức sản xuất các Công ty Điện lực theo hướng tách bạch các khâu: quản lý vận hành, phân phối điện, kinh doanh, bán lẻ điện, dịch vụ điện lực.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận