EVNGENCO3 nâng cao kỹ năng phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp

Các học viên đang trực tiếp tham gia vào chuyển đổi số của EVNGENCO3 đã được đào tạo kỹ năng làm việc hiệu quả phục vụ chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

 

Nhằm nâng cao làm việc hiệu quả phục vụ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, vừa qua, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng làm việc hiệu quả phục vụ chuyển đổi số trong doanh nghiệp cho các học viên là Lãnh đạo, CBCNV đang trực tiếp tham gia vào công tác chuyển đổi số của EVNGENCO3. Chương trình được thực hiện theo hình thức trực tuyến.

Chương trình do Tổng Công ty phối hợp với Công ty Cổ Phần PeopleOne triển khai thực hiện, gồm 4 chuyên đề: Chuyển đổi số và yêu cầu quản trị thay đổi trong tổ chức; chuyển đổi số trong ngành điện và định hướng chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); văn hóa doanh nghiệp; chuyển đổi số và một số kỹ năng làm việc quan trọng người quản lý cần biết trong bối cảnh chuyển đổi số. Các nội dung tập trung hướng đến tăng cường năng lực quản trị, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số đối với CBCNV tại Tổng Công ty trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số và những thay đổi cần có của doanh nghiệp.

Các học viên lớp tập huấn theo hình thức trực tuyến.

Ông Lê Thanh Hải - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cổ phần People One chia sẻ “Xu hướng hiện nay với những doanh nghiệp quy mô như EVN, EVNGENCO3 là cộng tác, hợp tác và xác định tạo ra một hệ sinh thái để mọi người cùng làm việc. Hệ sinh thái đó gồm khách hàng, đối tác, cấp trên và nhân viên nhằm phát huy được trí tuệ tập thể, sức sáng tạo và tiềm năng của mỗi người. Việc dự báo được sự cố, đánh giá được tình trạng thiết bị, dữ liệu và hiểu được cách thức cải thiện vấn đề… là cốt lõi, từ đó sử dụng các công cụ cụ thể để tạo thành kỹ năng số”.

Đại diện EVNGENCO3 cho biết, chương trình nằm trong kế hoạch đào tạo về chuyển đổi nhận thức chuyển đổi số năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 để thúc đẩy chương trình chuyển đổi số trên cơ sở một nền tảng văn hoá tích cực, học hỏi, làm chủ kiến thức hiểu biết về chuyển đổi số nói chung và kiến thức chuyển đổi số trong ngành điện. Qua đó thay đổi nhận thức và hành động của cán bộ công nhân viên để chuyển đổi số thành công./.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận