Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân đội rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đất đai quốc phòng.

 

Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thằng lên hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc sáng nay (28/9) tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng 450 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 26 vạn đảng viên trong Đảng bộ Quân đội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của cán bộ, chiến sĩ toàn quân có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm tới…

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nêu rõ trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức do tác động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và hoạt hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, Đảng bộ Quân đội luôn quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

“Đảng bộ Quân đội luôn là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, vững mạnh về chính trị năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước", Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân uỷ Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lực lượng dân quân, tự vệ trong cả nước lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Quân đội cũng là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, phức tạp; bên cạnh đó, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với Đảng, Nhà nước, chế độ và Quân đội ta cũng ngày càng tinh vi, nham hiểm, trực diện hơn. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc

“Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc; vừa ngăn ngừa nguy cơ xung đột, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, vừa giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Các đồng chí đã nghiên cứu, tham mưu ban hành, triển khai có hiệu quả nhiều chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về quân sự, quốc phòng, góp phần hoàn thiện, phát triển tư duy lý luận, đường lối, nghệ thuật quân sự Việt Nam, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, Quân đội luôn vững vàng, kiên định, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân và là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm môi trường "trong ấm, ngoài êm" cho đất nước. Đây là bài học rất quý, cần gìn giữ, phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Cùng với phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Cán bộ, chiến sĩ luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, giúp dân xoá đói, giảm nghèo; xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường; Đặc biệt, trong những nỗ lực phòng, chống đại dịch Covid-19 thời gian qua cũng như hiện nay, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đánh giá cao Đảng bộ Quân đội đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lấy vững mạnh về chính trị và chuẩn mực "Bộ đội Cụ Hồ" làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng đạt hiệu quả thiết thực, trở thành một trong những trụ cột đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được đặc biệt chú trọng; mối quan hệ đoàn kết, thống nhất ngày càng được củng cố; nguyên tắc tổ chức và chế độ sinh hoạt đảng ngày càng được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ ngày càng được nâng cao.

“Các đồng chí luôn chủ động, nhạy bén, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kiên quyết, kiên trì triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp. Công tác cán bộ thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có "vùng cấm", không có ngoại lệ, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ thêm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nhấn mạnh tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn với kết quả đạt được. Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ có nhiều diễn biến mới phức tạp, khó đoán định hơn. Bên cạnh xu thế hoà bình, hợp tác phát triển thì cạnh tranh chiến lược, xung đột cục bộ, sắc tộc, tôn giáo gay gắt hơn. Suy thoái kinh tế thế giới có thể kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng gắn với đại dịch Covid-19. Các thách thức an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu diễn biến phức tạp. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định và thích ứng với biến đổi khí hậu là những thách thức rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong thời gian tới… do đó cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố hết sức thuận lợi, những ưu thế và vị trí, vai trò đặc biệt của Quân đội, của Đảng bộ Quân đội nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

"Tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, "gương mẫu, tiêu biểu", đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên phải được lan toả trong toàn quân và toàn xã hội. Quân đội đã có thuận lợi, Đảng bộ Quân đội càng có thuận lợi, vai trò lãnh đạo của Đảng với quân đội là trực tiếp, là tuyệt đối, vậy Đảng bộ Quân đội làm thế nào để xứng đáng, đúng vai trò, vị trí, chức năng của Đảng bộ Quân đội Việt Nam anh hùng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh xây dựng công tác chính trị trong Quân đội, nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Quân sự mà không có chính trị thì như cây không có gốc, vô dụng lại có hại". Vì vậy, cần hết sức chú trọng thường xuyên tăng cường giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về truyền thống, văn hoá dân tộc, bản chất giai cấp của Quân đội; về đối tượng, đối tác trong tình hình mới, bảo đảm trong mọi điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội cũng luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

"Chủ động, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", "phi chính trị hoá" Quân đội; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Trước đòi hỏi của tình hình mới, với điều kiện và khả năng của mình, hơn ai hết, Quân đội phải đi đầu đấu tranh phản bác mạnh mẽ hơn nữa đối với những quan điểm sai trái, thù địch, không chỉ trên báo chí, mà ngay trong nội bộ cũng như ngoài xã hội, tuyệt đối không để những quan điểm sai trái xuất hiện, tồn tại trong Quân đội", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước chủ trương về quân sự, quốc phòng; xử lý hiệu quả các tình huống, bảo đảm trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không để bị động, bất ngờ; mở rộng quan hệ đối ngoại quốc phòng với các nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống trong tình hình mới. Đồng thời phối hợp thực hiện tốt thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, các khu vực phòng thủ trong thế bố trí chiến lược của cả nước. Đặc biệt xắp xếp bộ máy, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tăng cường tiềm lực quốc phòng, sức mạnh quốc gia, đủ khả năng huy động ứng phó có hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.

"Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030, xây dựng Quân đội hiện đại. Tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế, bảo đảm "tinh, gọn, mạnh" hơn nữa. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ trong các hoạt động của Quân đội. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng. Phát huy hiệu quả lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng. Chú trọng rút kinh nghiệm công tác quản lý đất đai quốc phòng thời gian, Quân đội cần phải làm chặt chẽ hơn, không được để sơ sở, sai sót, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của “Bộ đội cụ Hồ”. Danh dự là điều thiêng liêng nhất", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành 75 năm của Quân đội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với tinh thần "Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương", Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI sẽ thành công tốt đẹp, để lại một dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa Quân đội ta bước vào một thời kỳ phát triển mới, tiếp bước truyền thống vẻ vang mãi mãi xứng danh là Bộ đội Cụ Hồ, là Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng./.

Hoàng Dũng/VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận