Bộ Chính trị làm việc với Quân ủy Trung ương về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội

  • 12/09/2020 06:51:25
  • Hoàng Dũng và Văn Hiếu/VOV
  • Chính trị
  • 0

Tính đến ngày 12/9, Bộ Chính trị đã làm việc với 43/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương, trong đó có Quân ủy Trung ương.

 

Sáng 12/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tập thể Bộ Chính trị có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ với truyền thống tự hào bộ đội cụ Hồ, tuyệt đối trung thành với đảng, nhà nước và nhân dân, cần xây dựng lực lượng quân đội vững mạnh, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Tại buổi làm việc, Thường vụ Quân ủy đã báo cáo dự thảo văn kiện và công tác nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã được Quân ủy Trung ương chuẩn bị khoa học, công phu, nghiêm túc, trách nhiệm, đúng quy trình, quy định. Trong quá trình xây dựng dự thảo các văn kiện đã khảo sát thực tiễn, hội thảo nhiều lần, xin ý kiến các chuyên gia, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các ban đảng Trung ương, các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương…

Bộ Chính trị đã cho ý kiến và đánh giá Dự thảo Báo cáo Chính trị đã phản ánh khá toàn diện những thành tựu và kết quả nổi bật của Đảng bộ Quân đội trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ Quân đội lần thứ X, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm (2020-2025) và tầm nhìn dài hạn đến năm 2030 và từ năm 2030 sát với thực tế.

Kết luận buổi làm việc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Quân đội và nhấn mạnh Đảng bộ Quân đội có vai trò đặc biệt quan trọng, đây là cơ quan tham mưu, là lực lượng nòng cốt, là đội quân xung kích, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, nhà nước và nhân dân. Đây là đảng bộ lớn nhất, có truyền thống vẻ vang Bộ đội Cụ Hồ, do đó đòi hỏi Đảng bộ Quân đội cần phải nhận thức được niềm tự hào, tự tin và tự trọng với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, nhà nước đối với quân đội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng bộ quân đội là đảng bộ quân đội lớn nhất, có truyền thống vẻ vang Bộ đội cụ Hồ, suốt bao năm nay mới xây dựng nên. Đây là thuận lợi, là ưu thế và cũng là đòi hỏi tới đây phải giữ cho được. Đây là đặc điểm cần phải phân tích, cần phải nêu lên để tạo được niềm tin, niềm tự hào và thấy rõ trách nhiệm của mình. Truyền thống vẻ vang như vậy, mà bây giờ mà có gì sơ suất, làm ảnh hưởng đến truyền thống này là trách nhiệm của chúng ta không chỉ riêng của quân đội, phải giữ gìn bản chất Bộ đội cụ Hồ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Những năm qua lực lượng quân đội luôn xây dựng đoàn kết máu thịt với nhân dân, được nhân dân tin yêu, trong đối ngoại quốc phòng, xây dựng lực lượng cũng đã được quan tâm và đạt kết quả rất tích cực.

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thời gian qua đã xảy ra nhiều sai phạm pháp luật nhất là quản lý đất đai trong quân đội, rồi tài chính quân đội cần được xử lý nghiêm minh… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần nghiên cứu sắp lại tổ chức bộ máy, thực hiện tốt sự phối hợp với các lực lượng khác nhất là lực lượng công an trong xây dựng chiến lược để bảo vệ vững chắc Tổ quốc và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Nhấn mạnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng phức tạp khó lường, có cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần có dự báo chính, xác, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, xây dựng lực lượng vững mạnh: “Tuyệt đối không để bị động bất ngờ trên tất cả các mặt trận, dự báo các tình huống để chủ động có phương án từ xây dựng lực lượng, bố trí thế trận, phối hợp với đối ngoại thế nào đây là cả vấn đề chiến lược rất lớn, vì tình hình sắp tới bên cạnh thời cơ thuận lợi nhưng còn diễn biến phức tạp, khó lường. Tuyệt đối không được chủ quan tự mãn. Vừa qua chúng ta đạt được thành tựu rất lớn nhưng không vì thế tự mãn, chủ quan, sơ hở một chút là sai một ly đi một dặm, cái này rất quan trọng cần thường xuyên cảnh giác, đặc biệt chú ý xây dựng lực lượng quân đội vững mạnh”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng phải luôn chú ý vấn đề đoàn kết quân dân, đoàn kết nội bộ, tuyệt đối phải là khối đoàn kết thống nhất lực lượng quân đội là nòng cốt, Đảng bộ quân đội phải là đảng bộ mẫu mực, nêu gương, không để xảy ra tiêu cực và hiện tượng đáng tiếc như thời gian qua. Nơi nào khó khăn gian khổ nhất thì lực lương quân đội phải có mặt, đồng thời phải tiếp tục đấu tranh, phản bác mạnh mẽ hơn quan điểm sai trái, chống tiêu cực ngay trong nội bộ, xử lý nghiêm những sai phạm.

Không thể để quan điểm sai trái trong quân đội, không thể để tham nhũng, tiêu cực trong quân đội, đã làm tốt rồi phải làm tốt hơn, đã gương mẫu càng gương mẫu hơn. Không bằng lòng, không thỏa mãn. Đây là quyết tâm rất lớn, cả nước đã làm thế rồi. Hơn 1.000 cán bộ đảng viên đã bị kỷ luật rồi, chúng ta làm không có vùng cấm. Tôi nhấn rất mạnh chỗ này, nội bộ phải đoàn kết, gương mẫu đi đầu xứng đáng với danh hiệu Bộ đội cụ Hồ”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Hoan nghênh việc chuẩn bị nghiêm túc về văn kiện và nhân sự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý Thường vụ Quân ủy Trung ương cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện, chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Quân đội lần thứ XI.

Theo một tin khác, thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 16/6/2020 của Bộ Chính trị, trong tuần thứ 4, đợt 2, từ ngày 7/9 đến ngày 12/9/2020, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với 6 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

Nhóm 1 do Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, đã làm việc với Đảng bộ các tỉnh: Bình Dương, Quảng Ngãi, Bạc Liêu. Nhóm 3 do Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chủ trì, đã làm việc với Đảng bộ các tỉnh: Đắk Nông, Kiên Giang. Tham dự các buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và một số bộ, ngành Trung ương.

Ngày 12/9, tập thể Bộ Chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì đã làm việc với Thường vụ Quân uỷ Trung ương./.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận