90 năm thành lập Đảng bộ Thanh Hóa: Mở ra thời kỳ phát triển mới cho 'đất bản triều'

Trong từng giai đoạn lịch sử, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định vai trò lãnh đạo, quyết định sự phát triển của tỉnh, đưa phong trào cách mạng đi lên.

 

Khẳng định vai trò lãnh đạo

Cách đây tròn 90 năm, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được thành lập (29/7/1930 - 29/7/2020) tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân. Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh đánh dấu bước ngoặt trọng đại đối với con đường phát triển của tỉnh nhà. Từ đây, mỗi bước thăng trầm của phong trào cách mạng trong tỉnh đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.

Lịch sử ra đời, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa là những trang sử hào hùng, vẻ vang. Với trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực kiên cường, với tinh thần chủ động, sáng tạo và trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã đề ra những quyết sách phù hợp với từng thời kỳ lịch sử. Đảng bộ đã khẳng định vai trò lãnh đạo, quyết định sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh, đưa phong trào cách mạng trong tỉnh vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, liên tục phát triển, cùng cả nước viết nên những trang sử vàng chói lọi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được tổ chức vào sáng 29/7 tại Thanh Hóa.

Và phát súng đầu tiên trong trang lịch sử vẻ vang ấy là Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi tại huyện Hoằng Hóa (ngày 24/7/1945), mở đầu cho thắng lợi của Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại tỉnh nhà.

Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, với vị trí chiến lược và dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Thanh Hóa đã huy động tối đa sức người, sức của, trở thành hậu phương lớn, “kho người, kho của” cung cấp cho sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ đã lãnh đạo quân và dân các dân tộc trong tỉnh vừa đánh trả các cuộc tấn công, càn quét của địch, vừa xây dựng hậu phương vững mạnh cả về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa - xã hội, được xem là "Thủ đô văn hóa kháng chiến". Tỉnh đã huy động cao nhất sức người, sức của, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa là một trong những địa phương chịu sự đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ; Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, kiến thiết kinh tế - xã hội, trực tiếp chiến đấu, ra sức chi viện lớn nhất cho miền Nam ruột thịt với tinh thần “Mỗi người làm việc bằng hai”.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Kháng chiến chống đế quốc Mỹ thắng lợi, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh tập trung “hàn gắn vết thương chiến tranh”, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống, đặt nền tảng cho sự phát triển sau này.

Trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, phát huy hiệu quả những tiềm năng, lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ để lãnh đạo, điều hành xây dựng và phát triển quê hương, tạo bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc về mọi mặt. Kinh tế tăng trưởng nhanh và đột phá. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,5%, gấp 1,54 lần so với giai đoạn 2011-2015, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ và trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển dịch tích cực, vừa phù hợp với xu thế phát triển chung của cả nước, vừa khai thác và phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Quy mô kinh tế của tỉnh tăng nhanh, năm 2020 ước đạt trên 229 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 8 cả nước và cao nhất trong các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 2.670USD, gấp 1,9 lần năm 2015.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển toàn diện; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao; Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng mạnh, giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng đột phá; Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 9,1%, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; hạ tầng giao thông không ngừng được cải thiện, kết nối thuận lợi với các đô thị, các trung tâm kinh tế lớn của đất nước, trong đó có những hạ tầng rất quan trọng như: Cảng nước sâu Nghi Sơn, Cảng hàng không Thọ Xuân, các tuyến đường kết nối các trung tâm kinh tế động lực của tỉnh,...; hạ tầng dịch vụ du lịch phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện để du lịch nhanh chóng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đô thị phát triển nhanh theo hướng hiện đại, tạo ra diện mạo mới cho phát triển của tỉnh.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao luôn đứng trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, bình quân hằng năm giảm 2,56%; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được củng cố. Vai trò, vị thế, uy tín của tỉnh Thanh Hóa ngày càng được nâng cao.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

 

Thực hiện khát vọng trở thành tỉnh “kiểu mẫu”

Dành nhiều thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa coi đây là nhiệm vụ then chốt. Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; phát huy dân chủ, tính sáng tạo, nhưng bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc; chú trọng xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các quy hoạch, định hướng lớn để tranh thủ tối đa thời cơ, vận hội mới; đồng thời tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc. Thường xuyên quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ. Coi trọng công tác dân vận, chăm lo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức quần chúng.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiến hành nghiêm túc, bài bản, đúng quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng đã tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém về công tác xây dựng Đảng; sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định để quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đã đề ra định hướng phát triển của tỉnh trong 5 năm tới, đó là: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở coi phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng, công nghiệp - xây dựng là trọng tâm, dịch vụ là quan trọng; tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế; tăng cường ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống của nhân dân; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại".

Nhìn lại chặng đường 90 năm vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để đi đến thành công, Đảng bộ tỉnh càng quyết tâm xây dựng Thanh Hoá đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, sớm thực hiện thắng lợi "khát vọng thịnh vượng" và trở thành tỉnh “kiểu mẫu”./.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận