Dự thảo Báo cáo Chính trị ĐH 13 được chuẩn bị trong 2 năm

Việc chuẩn bị dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội 13 của Đảng đã được Tiểu ban Văn kiện và Tổ biên tập Tiểu ban thực hiện trong suốt 2 năm.

 

Sáng 28/5, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 13 thảo luận, góp ý cho Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội 13 của Đảng. Ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp.

Theo Ban tổ chức, việc chuẩn bị dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội 13 của Đảng đã được Tiểu ban Văn kiện và Tổ biên tập Tiểu ban thực hiện công phu, nghiêm túc trong suốt 2 năm qua. Tiểu ban và Tổ biên tập đã nghe, chắt lọc, tiếp thu ý kiến của lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học, các tập đoàn kinh tế Nhà nước và tư nhân.

Tiểu ban đã nhiều lần báo cáo Bộ Chính trị, Bộ Chính trị đã 2 lần báo cáo xin ý kiến Trung ương tại Hội nghị Trung ương 10 và 11 vào tháng 5, tháng 10/2019. Sau mỗi lần xin ý kiến của các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Dự báo Báo cáo được điều chỉnh, bổ sung, đạt được sự thống nhất ngày càng cao, chất lượng ngày càng tăng lên. Dự thảo Báo cáo Chính trị hiện nay đã được Hội nghị Trung ương 11 thông qua.

Tại kỳ họp 13 của Hội đồng lý luận Trung ương, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu về chủ đề Đại hội 13; về dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới; về mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể năm 2025, 2030 và năm 2045; về các quan điểm chỉ đạo; về những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá chiến lược; về định hướng phát triển các lĩnh vực.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu kết luận kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Thắng biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học, đồng thời ghi nhận những ý kiến có giá trị góp vào việc hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội 13 của Đảng.

“Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đai biểu, cùng với Tổ biên tập và Tiểu ban Văn kiện hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Văn kiện nhằm phục vụ kịp thời việc hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng” – ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết./.

Kim Anh/VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận