Số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ 13 sẽ tăng so với Đại hội 12

Thông tin được ông Lê Mạnh Hùng cho biết tại Hội nghị Báo cáo viên đột xuất để thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 12.

 

Thông tin tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương đột xuất để thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 12 sáng 27/5, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết, dự kiến tổng số đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 là 1.590 đại biểu (Đại hội 12 có 1.510 đại biểu), phân bổ cho các đảng bộ trực thuộc Trung ương. Theo đó, có 67 đầu mối đảng bộ trực thuộc Trung ương, mỗi đảng bộ 13 đại biểu. Phân bổ theo số lượng đảng viên tính đến 31/3/2020, cứ 12.000 đảng viên có thêm 1 đại biểu; lẻ từ 6.001 đảng viên trở lên có thêm 1 đại biểu nữa.

Ông Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Phân bổ theo vị trí quan trọng của từng đảng bộ, Đảng bộ Hà Nội được thêm 10 đại biểu, TPHCM được thêm 5 đại biểu; Đảng bộ khối quân đội, công an mỗi đảng bộ được thêm 8 đại biểu; Đảng bộ khối cơ quan TƯ thêm 39 đại biểu; khối doanh nghiệp TƯ là 8 đại biểu.

Ban Chấp hành Trung ương cũng thống nhất chỉ định 15 đại biểu đại diện các tổ chức đảng ngoài nước, đại sứ ở địa bàn quan trọng về đối ngoại, kinh tế, có đông đảng viên hoặc có đông kiều bào…

Theo quy định của Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương có nhiệm vụ quyết định việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc. Trên cơ sở nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm việc phân bổ đại biểu ở một số Đại hội Đảng toàn quốc gần đây, Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng phân bổ đối với 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Nguyên tắc phân bổ đại biểu được thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng, có số lượng hợp lý, tiêu biểu cho trí tuệ của toàn Đảng, bảo đảm thành công của Đại hội. Căn cứ để phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng dựa trên 3 tiêu chí: Đầu mối đảng bộ trực thuộc Trung ương, số lượng đảng viên của từng đảng bộ, vị trí quan trọng của một số đảng bộ.

Điều quan trọng nhất là phải làm sao lựa chọn đúng và bầu được các đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc...

Trước đó, Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về các kết quả của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11-14/5, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới công tác nhân sự Đại hội 13. Theo đó, tiêu chuẩn Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá 13 phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong các nghị quyết của Đảng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề cập tới 7 nhóm khuyết điểm làm cơ sở để loại bỏ những cán bộ không đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 13; Vấn đề số lượng và cơ cấu hợp lý về nhân sự để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển./.

Theo VOV.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận