Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân

Sau 20 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội khóa XIV đã xem xét, thông qua 7 luật, 10 nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự án luật.

 

Đạt được nhiều kết quả tích cực

Kết thúc kỳ họp Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua 7 luật, 10 nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự án luật; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề liên quan đến các lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác; phê chuẩn nhân sự.

Các luật, nghị quyết được Quốc hội xem xét một cách thận trọng, kỹ lưỡng, đã cân nhắc đến từng phương án và được thông qua với sự đồng thuận cao. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định, các dự án luật được cho ý kiến tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phục vụ quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017, trong đó, yêu cầu Chính phủ tăng cường chỉ đạo, có giải pháp tích cực để khắc phục hạn chế, xử lý nghiêm các vi phạm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường quản lý nợ công, vốn đầu tư và bội chi ngân sách, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế. Đồng thời xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và tình hình triển khai thực hiện những tháng đầu năm 2019. Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo và thực hiện linh hoạt, quyết liệt các giải pháp của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, góp phần đạt được những kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Bên cạnh việc ghi nhận nhiều kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Quốc hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, tồn tại. Yêu cầu Chính phủ phân tích, đánh giá cụ thể nguyên nhân kết quả đạt được, những yếu tố tích cực có tính đột biến và dài hạn để phục vụ công tác điều hành năm 2019. Đề xuất nhiều giải pháp tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật nhằm chấn chỉnh các bất cập trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trong thời gian tới, phát huy tối đa giá trị của đất đai trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và xem xét đề xuất của Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu về những vấn đề nổi cộm, gây nhiều bức xúc trong thời gian qua, Quốc hội đã quyết định chọn chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” để tiến hành giám sát tối cao trong năm 2020.

Đồng hành, chung tay, sát cánh cùng Chính phủ

Chất vấn và trả lời chất vấn tại mỗi kỳ họp Quốc hội đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân và cử tri cả nước. Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14, 4 nhóm vấn đề  “nóng” thuộc các lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội; lĩnh vực xây dựng; lĩnh vực giao thông vận tải và lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch đã được đã chất vấn.

Kỳ họp lần này đã có thêm phần giải đáp, làm rõ thêm nội dung chất vấn của Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực và các vị Bộ trưởng, trưởng ngành liên quan. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này đã được cử tri và Nhân dân quan tâm đánh giá cao đã cho thấy các nhóm vấn đề được lựa chọn là xác đáng, bám sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội; các phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, thu hút sự quan tâm của cử tri.

Trong thời gian 2,5 ngày, đã có 230 lượt đại biểu tham gia chất vấn và tranh luận với những vấn đề nóng như: việc gia tăng các vụ ma túy với số lượng lớn; công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; các dự án đường sắt đô thị bị đội vốn nhiều lần, song chưa biết thời điểm nào có thể vận hành được; hay vấn đề lợi dụng vấn đề tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi… Đã có các Phó Thủ tướng Chính phủ Chính phủ, 04 Bộ trưởng Bộ: Công an, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác đã tham gia trả lời chất vấn. Các nhóm vấn đề chất vấn được lựa chọn xác đáng, bám sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội.

Đánh giá về phiên chất vấn, các đại biểu đều cơ bản hài lòng với phần trả lời chất vấn. Nhiều đại biểu cho rằng, các Bộ trưởng đã nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực và cam kết khắc phục để tạo ra một sự chuyển biến thuyết phục trong thời gian tới.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, đoàn Nghệ An cho rằng, các câu hỏi của đại biểu đều chất lượng, đề cập đến những vấn đề nóng, gai góc, thiết thực đối với đời sống xã hội. Đối với phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, rất rõ về những thành tích, chiến công của lực lượng công an cũng như của cả hệ thống chính trị, còn “những việc làm chưa tốt thì bộ trưởng cũng sẵn sàng nhận lỗi”. Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu tin tưởng, với các giải pháp Bộ trưởng Tô Lâm nêu ra thì công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian tới sẽ có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá về kỳ chất vấn, các đại biểu Quốc hội đã đặt nhiều chất vấn gọn, rõ, bám sát nhóm vấn đề, thể hiện sự đồng hành, chia sẻ những khó khăn trong quản lý, điều hành của Chính phủ. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được cử tri và Nhân dân quan tâm đánh giá cao đã cho thấy các nhóm vấn đề được lựa chọn là xác đáng, bám sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội; các phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, thu hút sự quan tâm của cử tri. Các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, trưởng ngành đã trả lời thẳng thắn, trách nhiệm, đưa ra nhiều cam kết nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trong lĩnh vực phụ trách.

Qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, cho thấy Quốc hội, các đại biểu Quốc hội không chỉ nêu ra các tồn tại, hạn chế, bất cập, mà còn tập trung bàn giải pháp, thể hiện trách nhiệm đồng hành, chung tay, sát cánh cùng với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Những mặt tích cực đã làm được tại các kỳ họp trước, được các đại biểu Quốc hội và cử tri hoan nghênh tiếp tục được áp dụng, phát huy tại kỳ họp này, tạo không khí thảo luận dân chủ, sôi nổi và xây dựng tại nghị trường. Kết thúc kỳ họp Quốc hội, lại một lần nữa khẳng định, hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân, bám sát thực tiễn cuộc sống.

Ánh Phương

 

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận