Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo 2 nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với hai nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH là ông Huỳnh Văn Tí và ông Nguyễn Ngọc Phi.

 

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với 2 nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ông Huỳnh Văn Tí (trái) và ông Nguyễn Ngọc Phi.

Cụ thể, tại Quyết định số 446/QĐ-TTg ngày 23/5/2024, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Huỳnh Văn Tí, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (từ tháng 4/2015 - 11/2016) do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1200-QĐNS/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị.

Tại Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 23/5/2024, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ngọc Phi, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (từ năm 2011 - 10/2014) do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1463-QĐ/UBKTTW ngày 16/4/2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Văn Hiếu/VOV

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận