Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII

Tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sáng 16/5, Ban Chấp hành TW Đảng bầu bổ sung 4 Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII.

 

Tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sáng ngày 16/5/2024 tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương cho ý kiến về công tác nhân sự và xem xét, kỷ luật cán bộ. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII.

Theo đó, Trung ương đã bầu bổ sung sung 4 Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII gồm: 

- Ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

- Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Lê Minh Hưng sinh 11/12/1970. Quê quán: Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Học hàm học vị: Thạc sĩ Chính sách công. Lý luận chính trị: Cao cấp

Ông Lê Minh Hưng là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (11/2021), Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa sinh ngày 6/3/1962. Quê quán: Xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Đỗ Văn Chiến sinh ngày 10/11/1962. Quê quán: Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Dân tộc: Sán Dìu. Ông có trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh ngày 12/1/1965. Quê quán: Xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Cử nhân Luật. Bà Bùi Thị Minh Hoài là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

PV/VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận