Trung ương giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội

Ban Chấp hành TW Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Việc giới thiệu nhân sự trên vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII quyết định tại Hội nghị lần thứ 9, khai mạc sáng ngày 16/5 tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Ngọc Thành)Trước đó, ngày 20/3/2024, căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 26/4/2024, căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Vương Đình Huệ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quốc hội khóa XV cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ và cho thôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20/5/2024 và dự kiến bế mạc vào chiều ngày 27/6/2024.

PV/VOV.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận