Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng: Kinh nghiệm của Đà Nẵng

Việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng ở Đảng bộ Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã có nhiều kết quả đáng kể.

 

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) đã chỉ rõ: “Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…”. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khu Công nghệ cao và Các khu công nghiệp Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp triển khai nhiều giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới.

Ngày 7/11/2023 rất đáng nhớ đối với ông Lê Thăng Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dược Danapha khi ngày đó ông được kết nạp Đảng ở tuổi 50. Những năm thập niên 90 của thế kỷ trước, ông Bình ra nước ngoài làm việc và học tập thời gian dài. Sau đó, ông trở về thăm quê và nhận ra sự thay đổi nhanh chóng, toàn diện của đất nước. Đây chính là động lực thúc giục ông Bình quay trở về Việt Nam sinh sống, làm việc. Kể thêm về hoàn cảnh gia đình, ông Lê Thăng Bình cho biết, cụ thân sinh ông cũng làm việc lâu năm tại Liên bang Nga và cũng vào Đảng ở tuổi gần về hưu. Khi ông Bình về làm việc tại Công ty Cổ phần Dược Danapha, Đảng bộ Công ty đã có hơn 70 đảng viên. Các đảng viên thuộc nhiều thế hệ trong Đảng bộ này thể hiện rõ tính tiên phong trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lễ kết nạp đảng viên Lê Thăng Bình (người ôm hoa), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Ông Lê Thăng Bình tâm sự: “Các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã mang lại kết quả rất lớn và làm cho cuộc sống của Nhân dân và xã hội thay đổi rất nhiều; cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi công dân được cải thiện rất rõ. Đây chính là động lực để cho tôi tiếp tục phấn đấu phục vụ tốt hơn nữa. Đứng trong hàng ngũ của Đảng ở độ tuổi không còn trẻ cũng làm cho lớp trẻ thấy rằng, khi mình có lý tưởng, có phấn đấu thì sẽ được tổ chức ghi nhận”.

Cũng như ông Lê Thăng Bình, trước đó, ngày 31/8/2023, Chi bộ cơ sở Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO (nay là Đảng bộ Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO) trực thuộc Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức kết nạp Đảng cho ông Khương Văn Huy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO.

Ông Bình và ông Huy là hai người đứng đầu hai doanh nghiệp được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng xem xét, kết nạp Đảng trong năm 2023. Có thể nói, năm 2023 là năm có nhiều dấu ấn nổi bật trong công tác phát triển đảng ở Đảng bộ Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Đó là việc kết nạp 4 cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp, 11 cán bộ trưởng, phó phòng và tương đương đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO.

Nói cách khác, việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng ở Đảng bộ Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã có nhiều kết quả đáng kể. Ông Nguyễn Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco cho biết: Phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân là nhiệm vụ quan trọng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Chi bộ Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO thành lập từ năm 2017 đến nay luôn chú trọng công tác phát triển Đảng. 6 năm qua, từ một Chi bộ 4 đảng viên, đến nay đã có 31 đảng viên, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn thành lập đảng bộ cơ sở.

“Nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, thời gian qua Đảng bộ công ty đã chú trọng tạo nguồn, tạo điều kiện thuận lợi để các quần chúng ưu tú là cán bộ công nhân viên, đoàn viên, người lao động công ty tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phát triển các tổ chức đoàn thể, nhất là tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công ty, từ đó làm cơ sở chính trị để tạo nguồn phát triển đảng viên”. Ông Nguyễn Văn Châu cho biết.

Ông Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng tại lễ công bố thành lập Đảng bộ Công ty Dacinco.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ này, Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đến năm 2025; Đối thoại với các tổ chức đoàn thể, qua đó tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn nâng cao nhận thức, tự giác phấn đấu trở thành đảng viên. Các cấp ủy Đảng cũng đã làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, lựa chọn, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú trong lực lượng đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn, công nhân trong các đơn vị, doanh nghiệp để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Ông Phạm Văn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, Đảng ủy đã vận động và thành lập được 12 Chi bộ Đảng tại các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

“Chúng tôi gặp gỡ các nhà đầu tư, gặp gỡ các chủ doanh nghiệp, vận động nhiều kệnh, nhiều cách khác nhau, kể cả thông qua Hiệp hội để vận động đồng hành. Trước hết, phải giới thiệu được những đảng viên trong các công ty, những doanh nghiệp nước ngoài để cho họ thấy được đây là những đảng viên ưu tú, những người lao động tiêu biểu xuất sắc, để cho người lao động thể hiện được vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, để chủ doanh nghiệp có niềm tin đối với tổ chức Đảng. Từ đó, người ta đồng ý cho phép mình thành lập tổ chức Đảng ở những cái đơn vị đó”, ông Phạm Văn Hòa nói.

Ông Phạm Văn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu Công nghệ cao và Các KCN Đà Nẵng công bố thành lập chi bộ Đảng tại một doanh nghiệp.

Công tác phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân nói chung, kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng nói riêng là một chủ trương lớn của Đảng. Chủ trương này tạo điều kiện cho các đơn vị kinh tế tư nhân nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đảng viên tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Đảng ủy Khu Công nghệ cao và Các khu công nghiệp Đà Nẵng thực hiện tốt hơn nữa công tác tạo nguồn phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Thành ủy Đà Nẵng khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

“Tiếp tục nghiên cứu, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Đề nghị các đồng chí phải có kế hoạch để triển khai thực hiện việc này một cách sát đúng đặc điểm, phù hợp với tình hình cũng như là yêu cầu của các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao cũng như các khu công nghiệp” - ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Theo VOV.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận