Quyền Chủ tịch nước: Thi đua khen thưởng phải sát thực tiễn, đi vào cuộc sống

Bà Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng phải sát thực tiễn, đi vào cuộc sống...

 

Sáng 29/3, bà Võ Thị Ánh Xuân, Quyền Chủ tịch nước dự Hội nghị tổng kết giao ước năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024 của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. 

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung gồm 10 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có diện tích tự nhiên 87.183,5km2 (chiếm 26,3% diện tích toàn quốc).

Các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung ký kết giao ước thi đua năm 2024.Trong năm qua, các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung thực hiện tốt các phong trào thi đua như: Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Các cấp chính quyền địa phương các tỉnh trong Cụm đã tập trung chỉ đạo, ưu tiên cho đầu tư kết cấu hạ tầng trọng tâm, trọng điểm tại địa phương. Nhiều cách làm mới ở các địa phương trong vận động nhân dân hiến đất làm đường; huy động nhân dân tích cực tham gia giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, chương trình trọng điểm của quốc gia, của tỉnh.

Nhiều địa phương xác định rõ việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị, nhất là các dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam - phía Đông, các tuyến cao tốc liên vùng, nội vùng được tập trung đầu tư.

Thông qua phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, diện mạo vùng nông thôn trên địa bàn các tỉnh trong Cụm thi đua từng bước có sự thay đổi, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Quang cảnh hội nghị.Đến ngày 31/12/2023, các tỉnh trong Cụm đã có 835/1.224 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 89 xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và 35 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong năm qua, cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, đặc biệt là việc cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý. 

Phát biểu tại hội nghị, bà Võ Thị Ánh Xuân, Quyền Chủ tịch nước đánh giá cao công tác thi đua, khen thưởng của các tỉnh thuộc Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. 

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Quyền Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.Bà Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng phải sát thực tiễn, đi vào cuộc sống và trở thành động lực cho phát triển đất nước.

Theo Quyền Chủ tịch nước, Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Chính phủ sắp ban hành các Nghị định tổ chức thực hiện, do đó phải quán triệt cho tốt luật này để triển khai thực hiện hiệu quả.

"Trong quá trình chuyển tiếp, đề nghị Ban Thi đua khen thưởng phải có hướng dẫn các địa phương để làm sao thực hiện cho phù hợp, đúng luật", Quyền Chủ tịch nước cho biết.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận