HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét thông qua quy hoạch Thủ đô

Kỳ họp thứ 15 sẽ xem xét, quyết định các vấn đề lớn, quan trọng theo thẩm quyền liên quan đến phát triển KT-XH, công tác cán bộ của TP.

 

Sáng 29/3, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 15 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, kỳ họp thứ 15 được tổ chức để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề lớn, quan trọng theo thẩm quyền liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác cán bộ kiện toàn chức danh ủy viên UBND Thành phố. Đây là kỳ họp chuyên đề có khối lượng công việc lớn, gồm 17 nội dung liên quan đến 4 nhóm vấn đề chính.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp.Tại kỳ họp lần này, HĐND Thành phố Hà Nội sẽ xem xét, thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để UBND Thành phố hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền báo cáo Bộ Chính trị và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 - tháng 5/2024 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, đây là nội dung lớn, rất quan trọng, cùng với dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được tập trung hoàn thiện trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 tới đây. Cùng với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được HĐND Thành phố thông qua và đang trình Thủ tướng Chính phủ sẽ tạo ra khung pháp lý, thể chế quan trọng cho sự phát triển Thủ đô, cũng như tạo lập không gian phát triển mới, động lực mới và giá trị mới để xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đề nghị đại biểu HĐND Thành phố tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thiện Quy hoạch, trong đó đặc biệt là các giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, những vấn đề đang được đặt ra trong thực tiễn phát triển của Thành phố.

Các đại biểu dự kỳ họp 15 - kỳ họp chuyên đề xem xét nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.Cũng tại kỳ họp này, HĐND Thành phố Hà Nội sẽ xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công, chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 của Thành phố.

"Đây là những nội dung quan trọng để kịp thời giải quyết, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố, tập trung hỗ trợ để thực hiện các dự án trường học, y tế, di tích, hạ tầng kỹ thuật, thoát nước, xử lý nước thải, các nội dung thuộc chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, vùng đồng bằng dân tộc thiểu số… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII", ông Tuấn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, HĐND Thành phố Hà Nội cũng thực hiện các nội dung khác theo thẩm quyền và công tác cán bộ, kiện toàn chức danh ủy viên UBND Thành phố theo quy định.

Đ.Hưng/VOV.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận