'Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND'

"Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031". Đại diện Ủy ban TVQH nhấn mạnh điều này.

 

"Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031". Đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh điều này tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, diễn ra ngày 25/3.

Nhiều dấu ấn nổi bật

Trình bày báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, năm 2023, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng nước ta đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ với những kết quả khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Trong thành tựu chung đó, có vai trò quan trọng của các cơ quan dân cử, Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH, HĐND các cấp đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, của từng địa phương.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh.

Công tác phối hợp, giữ mối liên hệ công tác giữa với các cơ quan ở Trung ương và địa phương, các đoàn thể nhân dân được tăng cường trên tất cả các mặt công tác như phổ biến tuyên truyền pháp luật; chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung để tổ chức thành công các kỳ họp, trong đó có việc kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết của Trung ương như Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Tham gia các đoàn giám sát tối cao của Quốc hội và hoạt động giám sát, tái giám sát của địa phương; phối hợp tốt trong công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân… đã tạo sự chủ động linh hoạt, khơi thông và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, tạo bước đột phá, góp phần hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, môi trường...

Nhiều phương thức hoạt động mới được HĐND triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả và tính tương tác cao, được cử tri quan tâm theo dõi, đánh giá cao.

Việc triển khai Kết luận của lãnh đạo Quốc hội sau Hội nghị tổng kết năm 2022 đã được Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện, bằng việc cụ thể hoá thành chương trình công tác năm 2023.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng được tăng cường. Công tác phối hợp, giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan ở Trung ương và địa phương tiếp tục được củng cố toàn diện trên các mặt công tác. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo bà Nguyên Thị Thanh, trong năm 2023 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Chất lượng tổ chức một số kỳ họp đột xuất còn hạn chế, việc bố trí thời gian thẩm tra và thảo luận còn ít, tài liệu gửi chậm, chưa có biện pháp kiên quyết, hữu hiệu thực hiện có kết quả cao triệt để kịp thời, đầy đủ các nội dung kiến nghị sau giám sát.

Trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn

Năm 2024 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã được đề ra, trong bối cảnh tình hình thế giới bất định và khó lường.

Trên cơ sở nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội với quyết tâm cao. Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố cũng đã ban hành các nghị quyết theo luật định. Dự báo tăng trưởng kinh tế của nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. Theo đó, các chính sách hỗ trợ được ban hành trong năm 2023 sẽ có tác động rõ nét hơn vào nền kinh tế; các động lực về đầu tư được thúc đẩy mạnh mẽ…

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Tuy nhiên, khó khăn, thách thức còn rất lớn, nhất là những yếu tố bất lợi từ bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại đã kéo dài nhiều năm. Diễn biến bất lợi của thế giới, khu vực sẽ tiếp tục tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Thách thức đối với liên kết vùng sẽ còn phức tạp nếu không sớm xác định và có giải pháp nhằm phát huy lợi thế của từng vùng, từng ngành và từng địa phương. An ninh truyền thống và phi truyền thống dự báo còn tiềm ẩn những biến động khó lường hơn.

“Trên cơ sở những kết quảt, hành tựu và bài học kinh nghiệm từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBTVQH đề nghị HĐND các tỉnh, thành phố cần nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động thích ứng, linh hoạt, tích cực đổi mới, sáng tạo để từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND, tạo đột phá hơn nữa để các địa phương phát triển nhanh và bền vững, chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” – báo cáo nêu rõ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Trong đó tăng cường giám sát, khảo sát và kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành nghị quyết của HĐND; đẩy mạnh công tác đôn đốc, trả lời, xử lý dứt điểm những kiến nghị sau giám sát nhằm nâng cao hiệu quả thiết thực của hoạt động giám sát, góp phần chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đề cập một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh lưu ý tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, nhất là đối với các tỉnh, thành phố đang thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù theo các Nghị quyết của Quốc hội; khơi thông các nguồn lực; xử lý hiệu quả các vướng mắc để phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát, đảm bảo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước phát huy hiệu lực, hiệu quả trên thực tiễn.

“Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”, theo bà Nguyễn Thị Thanh.

Ngọc Thành/VOV.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận