Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác xây dựng Đảng

5 năm qua công tác xây dựng là cao điểm về phòng, chống tham nhũng và nhiều vấn đề hệ trọng được quan tâm, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng nâng cao.

 

Sáng 13/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng 2011 - 2025.

Báo cáo về kết quả 15 năm thi hành Điều lệ Đảng cho thấy, thời gian qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã nghiên cứu quán triệt triển khai thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành, các quy định nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối tạo được bước đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của các cấp ủy. Việc triển khai thực hiện Điều lệ Đảng luôn đảm bảo đúng quy định, cùng với đó Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc luôn kịp thời ban hành văn bản cụ thể hoá các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ của các cơ quan, đơn vị...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Về kết quả công tác xây dựng Đảng, ông Nguyễn Minh Chung, Chánh văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, trong 5 năm qua, Đảng ủy Khối và các cấp uỷ trực thuộc bám sát và cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo và phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương công tác của Trung ương nghiêm túc, quyết liệt tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới. Công tác nắm, định hướng, xử lý tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được tăng cường. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đặc biệt coi trọng. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến…

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng 2011 - 2025.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu ra những hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới, ông Nguyễn Minh Chung nêu thực tế: "Việc cụ thể hóa và thực hiện các nghị quyết của Đảng còn hạn chế; nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số nơi chưa nghiêm, chưa đầy đủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình còn hình thức; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn xảy ra; vai trò nêu gương chưa rõ nét; một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bị xử lý kỷ luật đảng và bị xử lý hình sự".

Ông Nguyễn Minh Chung, Chánh văn phòng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nêu rõ, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là Đảng bộ đặc thù, gồm các cơ quan tham mưu chiến lược đầu não của Trung ương; giữ vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị các cấp ủy trong toàn Đảng bộ; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến góp ý của tập thể 61 Đảng bộ trực thuộc; yêu cầu Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến đóng góp, rà soát lại để phản án toàn diện, bao quát công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua; làm rõ những kết quả nổi bật của Đảng bộ Khối, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Đồng thời yêu cầu, làm rõ bối cảnh tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng; tiếp tục đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng...

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu tại hội nghị.Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, 5 năm qua công tác xây dựng là cao điểm về phòng, chống tham nhũng tiêu cực và cùng với đó nhiều vấn đề hệ trọng được quan tâm, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng nâng cao. Do đó, quá trình làm công tác Đảng, các bộ, ngành nghiên cần cứu để có thể đóng góp tốt nhất để giúp cho công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn sắp tới ngày càng sáng tỏ hơn.

Nguyễn Hằng/VOV1

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận