'Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam thiết thực, hiệu quả, đúng quy định'

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc lựa chọn nội dung phù hợp và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

 

Sáng 25/1, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, ngày 29/8/2023, Ban Chỉ đạo đã ban hành Đề án về tổ chức Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Đề án liên quan đến nhiều cơ quan, bộ, ban, ngành, do đó, thời gian qua, Văn phòng Quốc hội - cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, rà soát và triển khai thực hiện công việc theo Đề án.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức chủ trì phiên họp. (Ảnh: Quốc hội)Các đại biểu dự phiên họp cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, tập trung vào 25 đầu công việc và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và đề xuất giải pháp hoàn thiện, ban hành và triển khai hiệu quả, đúng tiến độ.

Đặc biệt là việc biên soạn, xuất bản sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội và tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật của lễ kỷ niệm. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, việc lựa chọn nội dung phù hợp và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

"Các hoạt động kỷ niệm cần thể hiện được ý nghĩa, tầm vóc lịch sử to lớn của sự kiện 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam. Dù còn gần 2 năm nữa nhưng phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Ngày 6/1/2026 là trùng vào thời điểm chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán. Công việc nhiều, do đó, việc gì chuẩn bị được trước là phải có sự chuẩn bị" - ông Trần Thanh Mẫn nói.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu phiên họp. (Ảnh: Quốc hội)Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành lập các tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban Tổ chức; Tiểu ban Khoa giáo; Tiểu ban Văn hóa nghệ thuật, Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền, Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần - An ninh

Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan, đơn vị hữu quan chủ động sớm xây dựng đề án, kế hoạch, kịch bản chi tiết, phân công nhiệm vụ, tiến độ để triển khai thực hiện.

Lại Hoa/VOV1

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận