Sách của TBT Nguyễn Phú Trọng: 'Kho tàng giá trị' về công tác đối ngoại

Cuốn sách sẽ là tài liệu quý giá cho các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao là một "kho tàng giá trị" để tham khảo và vận dụng vào thực tế.

 

Với việc ra mắt Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là một dấu mốc mới. Cuốn sách sẽ là tài liệu quý giá cho các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao là một "kho tàng giá trị" để tham khảo và vận dụng vào thực tế.

Mới đây, cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu tới độc giả, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế. Các chuyên gia khoa học, học giả và nhà nghiên cứu nhận định, nội dung trong Cuốn sách đã thể hiện rõ nét tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của người đứng đầu đảng ta, được đúc rút từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục. Qua đó góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại, hoàn thiện hệ thống lý luận và cơ sở thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Với hơn 800 trang và được kết cấu thành 3 phần mạch lạc, rõ ràng, xúc tích, cô đọng, Cuốn sách tuyển chọn nhiều bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại, ngoại giao, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, về những kết quả, thành tựu đạt được và đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, nội dung bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư trong cuốn sách này đã được chắt lọc đúc kết từ nhiều nghiên cứu lý luận thực tiễn sâu sắc và hoạt động thực tiễn cách mạng phong phú của Tổng Bí thư, thể hiện tầm nhìn chiến lược, trí tuệ sáng suốt sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đúng đắn của  Tổng Bí thư đối với công tác đối ngoại, ngoại, giao. Qua đó góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Cuốn sách thực sự là một tài liệu rất có giá trị về lý luận, thực tiễn là cuốn cẩm nang quý báu về đối ngoại đối với đội ngũ làm công tác đối ngoại của các ngành, các cấp trong toàn hệ thống chính trị.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Đánh giá về nội dung cuốn sách, nhiều chuyên gia, nhà ngoại giao cho rằng, cuốn sách thể hiện tầm nhìn chiến lược, trí tuệ sáng suốt, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đúng đắn của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác đối ngoại, ngoại giao, góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam đánh giá, cuốn sách là một nền tảng lý luận và thực tiễn đối với công tác đối ngoại, ngoại giao hiện đại khi vừa nêu bật những vấn đề lý luận nguyên tắc trong công tác đối ngoại, ngoại giao. Cùng đó, vừa đề cập đến yêu cầu, nội dung những vấn đề, sự kiện cụ thể, định hướng trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước, các cơ chế đa phương… qua các bài phát biểu, thư, điện … của Tổng Bí thư nhân các sự kiện đối ngoại. Cuốn sách cũng cung cấp những định hướng, phương châm, bài học quan trọng trong nhận thức chung giúp chúng ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về đối ngoại. Đồng thời, khẳng định và làm rõ hơn nội hàm bản sắc “cây tre Việt Nam” trong đường lối đối ngoại của Đảng ta.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng cho biết thêm, đây là lần đầu tiên có một cuốn sách, tài liệu tập hợp một cách hệ thống các bài phát biểu, các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác đối ngoại. Đây là một tài liệu, tư liệu rất quý đối với những người làm công tác đối ngoại, cũng như đối với cán bộ làm việc trong môi trường quốc tế. Đối ngoại nhân dân đã và đang vận dụng hết sức sáng tạo hiệu quả, trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam với phương châm: chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, mềm mại khôn khéo nhưng kiên cường quyết liệt, linh hoạt sáng tạo và bản lĩnh kiên định đoàn kết, nhân ái, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc.

Điểm đặc biệt Cuốn sách đã minh họa một cách rõ nét nhiều dấu ấn về ngoại giao xuyên suốt sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc - Phạm Sao Mai chia sẻ, trong cuộc đời làm công tác đối ngoại, đã vô cùng vinh dự tham gia công tác phục vụ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc ba lần, vào các năm 2015, 2017 và 2022 và các hoạt động do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì đón lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc thăm Việt Nam vào các năm 2015, 2017. Đặc biệt là chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2022 đã để lại cho Đại sứ ấn tượng sâu sắc và đậm nét nhất về phong cách ngoại giao của Tổng Bí thư cùng triết lý và tư tưởng ngoại giao “cây tre Việt Nam”. Mọi người đều bị cuốn hút bởi phong cách ngoại giao điềm đạm, cách nói chuyện sâu sắc, nhưng vô cùng gần gũi, giản dị, luận điểm kiên định nhưng hết sức uyển chuyển, linh hoạt với tầm nhìn sâu rộng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Còn theo PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương, cuốn sách không chỉ là cẩm nang đối với ngành ngoại giao, công tác đối ngoại- mà còn ý nghĩa sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Với mục tiêu xuyên suốt là triển khai, thực hiện với phương châm kiên định nguyên tắc chiến lược, mềm dẻo, sách lược và kiên trì giải quyết đấu tranh, mâu thuẫn bằng biện pháp đối ngoại hòa bình, hợp tác trên cơ sở luật pháp quốc tế; để khơi dậy, quy tụ, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Văn Thành. (Ảnh: VTV.VN)"Với giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của cuốn sách sẽ trở thành cẩm nang để mỗi cán bộ làm công tác ngoại giao, công tác đối ngoại và các cán bộ đảng viên làm việc trong môi trường quốc tế, có định hướng đúng đắn trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Từ đó để luôn xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng, yêu thương của đồng chí Tổng Bí thư đã dành cho chúng ta"- PGS. TS Nguyễn Văn Thành nói.

Với việc ra mắt Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là một dấu mốc mới, tạo nên bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và hành động của các cơ quan, trong từng cán bộ làm công tác đối ngoại và cả hệ thống chính trị, cùng nhau nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cuốn sách sẽ là tài liệu quý giá cho các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao là một "kho tàng giá trị" để tham khảo và vận dụng vào thực tế, góp phần xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại trong thời đại mới.

Thúy Hằng/VOV1

 

Bình luận

    Chưa có bình luận