Cán bộ Đoàn ở Đà Nẵng: Người cũ hết tuổi, người mới tìm không ra

'Đang có hiện tượng thiếu cán bộ Đoàn, người cũ đã lớn tuổi, không đảm bảo cơ cấu, người mới thì tìm không ra'.

 

Sáng nay (3/11), diễn ra Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá" do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức.

Tại Hội nghị do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức, các đại biểu đã chỉ ra những hạn chế như xuất hiện hiện tượng lệch chuẩn trong môi trường học đường; Xu hướng coi nhẹ chuẩn mực và sự thay đổi đáng kể trong thái độ, hành vi học tập theo chiều hướng tiêu cực của học sinh, sinh viên ngày càng gia tăng; Một số cấp ủy đảng, chính quyền thiếu quan tâm công tác thanh niên, có hiện tượng khoán trắng cho tổ chức Đoàn; Thiếu hụt cán bộ Đoàn...

Tại thành phố Đà Nẵng, qua 15 năm triển khai Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá", nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới đã chuyển biến rõ nét.

 

Các phong trào "Nghiên cứu khoa học", "Sáng tạo trẻ" được tổ chức rộng rãi trong lực lượng thanh niên. Thành phố Đà Nẵng chú trọng tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Toàn thành phố có 1331 lượt cán bộ, công chức trẻ (dưới 40 tuổi) được quy hoạch các vị trí cao hơn. Hơn 800 chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội với tổng giá trị làm lợi hơn 700 tỷ đồng; tổ chức thực hiện 9.830 phần việc, công trình thanh niên. Từ năm 2012-2022, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu được hơn 20.500 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng và đã có khoảng 10.280 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, tỉ lệ đảng viên được kết nạp từ nguồn đoàn viên ưu tú đạt hơn 50%.

Tuy nhiên, hiện nay đã xuất hiện một bộ phận thanh niên có những hiện tượng lệch chuẩn trong môi trường học đường. Xu hướng coi nhẹ chuẩn mực và sự thay đổi đáng kể trong thái độ, hành vi học tập theo chiều hướng tiêu cực của học sinh, sinh viên ngày càng gia tăng. Một số cấp ủy đảng, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, chưa quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện trong công tác thanh niên, một số nơi có hiện tượng khoán trắng cho tổ chức Đoàn. Số biên chế dành cho cán bộ Đoàn các cấp giảm nhưng nhiệm vụ, hoạt động của công tác Đoàn ngày càng nhiều. Độ tuổi cán bộ Đoàn ngày càng lớn, gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết đầu ra cho cán bộ Đoàn quá tuổi, thiếu công chức bổ sung cho tổ chức Đoàn dẫn đến thiếu nguồn cán bộ trẻ kế cận.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho rằng, cần chú trọng công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ Đoàn các cấp: "Tổ chức Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là nguồn bổ sung cán bộ cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Do đó, cần chú trọng công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ Đoàn. Cần đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, làm cho tổ chức Đoàn trở thành một trong những đơn vị thu hút tốt nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng, tâm huyết với công tác".

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nêu thực tế đáng quan tâm hiện nay là đang có hiện tượng thiếu cán bộ Đoàn, người cũ đã lớn tuổi, không đảm bảo cơ cấu, người mới thì tìm không ra. Đà Nẵng là thành phố trẻ, thanh niên nhiều nhưng lại khó tìm cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân một phần do các cấp ủy thiếu chủ động tạo nguồn. Ông Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, theo quy chế, định kỳ hàng năm, Ban Tổ chức cấp ủy và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cùng cấp phải ngồi lại làm việc để rà soát, xem xét nguồn cán bộ Đoàn và công tác quy hoạch cán bộ Đoàn. Nhưng trên thực tế hiện nay, riêng Ban Thường vụ Thành đoàn và Ban Tổ chức Thành ủy 5 năm nay chưa ngồi lại với nhau để bàn công tác này.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Hiện nay, vấn đề đầu ra cho cán bộ Đoàn chưa thực sư tạo động lực cho họ dấn thân cống hiến, nhiều cán bộ Đoàn còn tâm tư khi hết tuổi sinh hoạt Đoàn.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên: "Tập trung quan tâm bố trí cán bộ trẻ, quan tâm công tác tạo nguồn, bố trí sử dụng quy hoạch cán bộ đoàn. Chủ động trong tạo nguồn đối với cán bộ đoàn, tránh tình trạng hụt nguồn hoặc thiếu cục bộ như thời gian vừa qua ở các cấp".

Theo VOV.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận