Hôm nay, khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV diễn ra trong 22 ngày làm việc, chia làm 2 đợt và dự kiến bế mạc vào 28/11/2023.

 

Sáng nay, sau khi các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội họp phiên trù bị để thông qua chương trình kỳ họp. Phiên khai mạc chính thức bắt đầu vào lúc 9h và được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Luật Đất đai sửa đổi và 8 dự án luật sẽ được xem xét thông qua

Với tính chất là kỳ họp cuối năm của giữa nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ xem xét, quyết sách nhiều nội dung quan trọng cả về công tác lập pháp, giám sát và quyết định vấn đề quan trọng của đất nước.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó còn có 8 dự án luật sẽ được cho ý kiến: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

 Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.

Đánh giá giữa nhiệm kỳ

Về xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế -  xã hội, Quốc hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024 (trong đó có xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024; xem xét Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026).

Cùng với đó là xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ: kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công.

Các báo cáo công tác tư pháp cũng được thảo luận tại kỳ họp này, như: Báo cáo về công tác của TAND, Viện KSND tối cao. Cạnh đó là các báo cáo của Chính phủ về: công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2023.

Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm

Về giám sát, Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

Liên quan nội dung chất vấn, khác với các kỳ họp trước tiến hành lựa chọn các nhóm vấn đề và một số thành viên Chính phủ, phạm vi lần này rộng hơn. Quốc hội sẽ chất vấn về trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, trưởng ngành trong việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV ngay tại phiên khai mạc. Ngoài ra, Quốc hội xem xét báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023 và kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV cũng là nội dung được đặt trên bàn nghị sự.

Đặc biệt, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Kết quả sẽ được công khai ngay sau khi Quốc hội xác nhận kết quả tại kỳ họp./.

Theo VOV.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận