Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

"Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023' do Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ phối hợp với 5 cơ quan báo chí, truyền thông của TƯ tổ chức.

 

Sau thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được trên 3.700 tác phẩm của các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương gửi tham dự. Theo ban tổ chức, chất lượng của các tác phẩm dự rất cao, thể loại phong phú.

Trước thềm lễ trao giải cuộc thi, phóng viên VOV trao đổi với ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các Cơ quan trung ương.

PV: Thưa ông, Đại hội XIII của Đảng đã xác định những quan điểm chỉ đạo, trong đó có kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để xây dựng và phát triển vững chắc đất nước. Một trong những cách làm mới nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các chuyên gia, nhà khoa học, các đảng viên và nhân dân là cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tổ chức những năm gần đây. Ông có thể cho biết rõ hơn vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc thi này?

Ông Lại Xuân Lâm: Cuộc thi năm nay tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng, đồng thời cũng là dịp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đặc biệt, cuộc thi còn góp phần phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các Cơ quan trung ương Lại Xuân Lâm.

Thông qua cuộc thi này, đã đẩy mạnh được công tác tuyên truyền, lan tỏa các tác phẩm chính luận trên các báo, tạp chí, phát thanh - truyền hình và mạng xã hội. Đây cũng là một nguồn tư liệu hết sức phong phú và có chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong Đảng bộ Khối.

PV: Cuộc thi là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối, với sự hưởng ứng, tham gia ở cả trong nước và ngoài nước. Vậy ông cho biết về sự lan toả của cuộc thi năm nay?

Ông Lại Xuân Lâm: Cuộc thi năm nay thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối với sự hưởng ứng tham gia rất tích cực và đông đảo cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên ở các cơ quan Trung ương.

Điều này được thể hiện về số lượng tác phẩm dự thi năm nay rất lớn, với trên 3.700 tác phẩm. Về chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay rất cao, thể loại phong phú. Năm nay có thêm thể loại phát thanh, truyền hình, video clip.

Công tác tuyên truyền cũng được lan tỏa sâu rộng đến tất cả các cấp ủy, cán bộ đảng viên do có sự phối hợp tham gia của 5 cơ quan báo chí truyền thông ở Trung ương. Nhiều đảng bộ đã phát động tổ chức cuộc thi rất sáng tạo và có hiệu quả.

Cụ thể như Đảng bộ Bộ Công Thương, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng bộ Bộ Giao thông- Vận tải. Và đặc biệt là Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã thu hút sự tham gia không chỉ của cán bộ đảng viên ở trong nước, mà còn thu hút được sự tham gia của cán bộ, đảng viên, lưu học sinh, sinh viên ở nước ngoài và có cả người nước ngoài tham gia.

PV: Các sáng kiến, đóng góp cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ được nghiên cứu, tiếp thu và ứng dụng vào thực tế như thế nào trong thời gian tới, thưa ông?

Ông Lại Xuân Lâm: Sau cuộc thi này chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông và đặc biệt là chỉ đạo các đảng bộ ở các cơ quan báo chí truyền thông này có chỉ đạo để sử dụng các tác phẩm được giải, phát sóng, đăng bài tuyên truyền và lan tỏa tới tất cả cán bộ đảng viên trong Khối nói riêng và trong xã hội nói chung.

Hơn nữa chúng tôi sẽ có định hướng để các đảng bộ, các chi bộ sử dụng những bài viết có chất lượng tốt, có tính giáo dục cao góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm trái thù địch, để đưa vào nguồn tài liệu để sinh hoạt chi bộ, cho các cán bộ đảng viên học tập, cũng như thảo luận và nghiên cứu để phục vụ tốt hơn nữa công việc của mình và đặc biệt là để bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ Nhân dân.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông.

Nguyễn Hằng/VOV1

 

Bình luận

    Chưa có bình luận