Bộ trưởng Tô Lâm họp Tổ công tác triển khai Đề án 06

Cuộc họp thảo luận làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân chậm, muộn một số nhiệm vụ trong tháng 8; đề ra biện pháp giải quyết nhằm hoàn thành nhiệm vụ tháng tiếp theo

 

Hôm nay, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) chủ trì cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 tháng 8/2023.

Cuộc họp thảo luận làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân chậm, muộn một số nhiệm vụ trong tháng 8; đề ra biện pháp giải quyết cụ thể nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trong tháng 9 cũng như những tháng cuối năm 2023.

Triển khai Đề án 06, đến nay, đã có 19/24 bộ, ngành và 60/63 địa phương có kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai Đề án 06; Các bộ, ngành đã thực thi phương án đơn giản hóa đối với 351/1.086 thủ tục hành chính. Trong tháng, có 48 thủ tục hành chính được ban hành mới, 174 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 66 thủ tục hành chính bãi bỏ quy định tại 25 văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu cuộc họp.Về dịch vụ công, đến nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 4.448 dịch vụ công trực tuyến. Trong đó có 2 dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” đã triển khai chính thức từ ngày 10/7/2023, đến ngày 23/8/2023, đã thu nhận gần 73.000 hồ sơ liên thông khai sinh và 7.467 hồ sơ liên thông khai tử.

Về phát triển công dân số, Bộ Công an đã cấp trên 83,7 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chíp. Phê duyệt 54,9 triệu hồ sơ cấp định danh điện tử, kích hoạt trên 37,8 triệu tài khoản. Có 21 địa phương đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử và có tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cao nhất cả nước. Phối hợp Bộ Tài chính kết nối, triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng eTax Mobile để sử dụng các dịch vụ về thuế điện tử dành cho cá nhân từ ngày 5/8/2023...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính, dịch vụ công đang được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh để tiếp tục đơn giản hóa các quy trình thủ tục, giấy tờ công dân theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp.Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị thành viên Tổ công tác thuộc Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các bộ ngành rà soát, đánh giá, kiểm tra tình hình triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 và Quyết định số 422 ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Về hoàn thiện các cơ sở dữ liệu, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thành viên Tổ công tác thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đẩy nhanh tiến độ cập nhật, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội, kết nối, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác quản lý nhà nước đúng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đôn đốc các cơ sở đào tạo thực hiện thu thập thông tin sinh viên tốt nghiệp các năm 2020, 2021 về hệ thống công nghệ thông tin của Bộ để đồng bộ dữ liệu về người lao động, việc làm từ cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, nhằm theo dõi, thống kê, đánh giá tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, dự báo xu hướng nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị thành viên Tổ công tác thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương rà soát, đối khớp, làm sạch thông tin các dữ liệu tổ chức, doanh nghiệp hiện đang quản lý, đảm bảo đầy đủ, chính xác các thông tin để đảm bảo việc cấp định danh cho tổ chức, doanh nghiệp theo quy định.

Việt Cường/VOV1

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận