Chủ tịch Quốc hội: Không để quy định pháp luật sơ hở, tạo cơ chế xin - cho

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu phải quán triệt quan điểm chống tiêu cực, tham nhũng, không để quy phạm pháp luật sơ hở, tạo cơ chế xin - cho, cài cắm.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu phải quán triệt quan điểm chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật. Không để quy phạm pháp luật sơ hở, tạo cơ chế xin - cho, cài cắm.

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4 khai mạc sáng nay 28/8 tại Nhà Quốc hội (Hà Nội) và dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày.

8 dự án luật sẽ được thảo luận tại hội nghị: Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4.Các dự án luật trên đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, trong đó, Quốc hội cho ý kiến lần thứ 2 đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và cho ý kiến lần đầu vào 7 dự án luật còn lại.

Các dự thảo luật này đã được các cơ quan nghiên cứu tiếp thu, bước đầu có chỉnh sửa, chỉnh lý, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong những phiên họp gần đây.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là hội nghị cho ý kiến vào số lượng luật nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. 8 dự án luật đều rất quan trọng, nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân và đại biểu Quốc hội, có nhiều nội dung mới, phạm vi ảnh hưởng rộng cũng như còn một số vấn đề còn ý kiến khác nhau, nên cần tiếp tục cân nhắc, thảo luận kỹ lưỡng.

Gợi mở một số vấn đề, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại biểu Quốc hội tập trung rà soát để làm rõ các dự án luật đã thể chế hoá đầy đủ, đúng đắn chủ trương của Đảng hay chưa, tức làm rõ cơ sở chính trị với từng lĩnh vực liên quan.

Bên cạnh đó là việc thể hiện trong dự thảo luật cho đến nay có bám sát các nhóm chính sách lớn, định hướng, nguyên tắc, yêu cầu khi xây dựng các dự án luật này hay không. “Đương nhiên quá trình xây dựng luật nếu phát sinh chính sách mới thì có quyền nghiên cứu tiếp thu, nhưng quan trọng là các chính sách dự kiến hoàn thiện thế nào, đề xuất mới đã có đánh giá tác động đầy đủ hay chưa?” – ông Vương Đình Huệ đặt vấn đề.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc.

Một vấn đề quan trọng nữa là xem xét tính hợp hiến, đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là những dự án luật liên quan chặt chẽ với nhau như dự án Luật Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Đấu thầu... liên quan chặt chẽ với Luật đất đai đều đã và đang được xem xét sửa đổi, bổ sung đồng thời.

Về một số nội dung còn ý kiến khác nhau giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo cũng như ý kiến khác nhau trong từng cơ quan, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phân tích kỹ lưỡng để lựa chọn phương án tốt nhất.

Ông Vương Đình Huệ cũng lưu ý quan tâm điều khoản áp dụng, điều khoản chuyển tiếp vì “nếu không đầy đủ, rõ ràng thì luật ban hành xong vẫn ách tắc, bất cập, sai lệch trong quá trình thực hiện”.

Bên cạnh đó phải quán triệt quan điểm chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật. “Không để quy phạm pháp luật sơ hở, tạo ra tham nhũng, tiêu cực, gây ra thất thoát hoặc chỉ tìm cách kéo thuận lợi về bộ, ngành mình hay tạo cơ chế xin – cho, cài cắm” – ông nói.

Một lần nữa nhấn mạnh quy trình xây dựng pháp luật phải hết sức kỹ lưỡng, Chủ tịch Quốc hội khẳng định kiên trì thực hiện để không một ý kiến nào của đại biểu Quốc hội mà không được nghiên cứu, giải trình thoả đáng.

Ngọc Thành/VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận