182 tổ chức đảng và hơn 7.000 đảng viên bị kỷ luật trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 182 tổ chức đảng, 7.056 đảng viên.

 

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 182 tổ chức đảng, 7.056 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 1 người, Ban Bí thư kỷ luật cảnh cáo 2 tổ chức đảng và 17 đảng viên.

Sáng 10/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, ông Trần Văn Rón - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 914 tổ chức đảng và hơn 3.000 đảng viên. Trong đó, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã kiểm tra, kết luận đối với 16 tổ chức đảng và 29 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Toàn cảnh hội nghị.Cấp ủy các cấp giám sát hơn 12.400 tổ chức đảng và hơn 44.700 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát hơn 8.900 tổ chức đảng và hơn 12.000 đảng viên.

Về công tác thi hành kỷ luật đảng, theo báo cáo, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 182 tổ chức đảng, 7.056 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 1 người, Ban Bí thư kỷ luật cảnh cáo 2 tổ chức đảng và 17 đảng viên (cảnh cáo 1, cách chức 1, khai trừ 15).

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 92 tổ chức đảng và 2.894 đảng viên. Trong đó, Ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị kỷ luật 80 tổ chức đảng, 2.869 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 12 tổ chức Đảng và 25 đảng viên (khiển trách 7, cảnh cáo 12, khai trừ 6).

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, theo ông Trần Văn Rón, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tập trung chỉ đạo, sớm hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao. Đồng thời tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Trước mắt, tập trung tham mưu xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban bí thư các đề án: Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; Quy định về bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; Cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp; tham mưu, thực hiện Đề án và quy định luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành Kiểm tra Đảng khi được ban hành.

Kim Anh - Lại Hoa/VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận