Hoàn thiện quy định về xin lỗi, phục hồi quyền lợi đảng viên bị kỷ luật oan

Theo ông Trần Cẩm Tú: Tiếp tục hoàn thiện thể chế kiểm tra giám sát. Trước mắt hoàn thiện quy định về 'Xin lỗi, phục hồi quyền lợi của đảng viên bị kỷ luật oan"

 

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Toàn quốc Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị.

6 tháng qua, Uỷ ban kiểm tra các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 13.000 tổ chức đảng cấp dưới. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 914 tổ chức đảng và 3.000 đảng viên. UBKT các địa phương, đơn vị kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh đối với 900 tổ chức đảng; kiểm tra 12.000 tổ chức đảng và 129.000 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Hội nghị Toàn quốc Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: Phạm Cường)Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 182 tổ chức đảng và 7.000 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng 1 đồng chí; Ban Bí thư thi hành kỷ luật Cảnh cáo 2 tổ chức đảng và 17 đảng viên. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 92 tổ chức đảng và 2.894 đảng viên; trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 12 tổ chức Đảng và 25 đảng viên.

Tại Hội nghị các đại biểu đề nghị tập trung chỉ đạo, sớm hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao. Đồng thời hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá cao thời gian qua, nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm được kiểm tra, đạt kết quả như kiểm tra, giám sát tại các tỉnh: Lào Cai, Thanh Hóa; Gia Lai; Lâm Đồng… Qua kiểm tra giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và ngăn chặn, phòng ngừa hạn chế sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Ông Trần Cầm Tú cũng chỉ rõ những hạn chế như có nơi, có chỗ kiểm tra, giám sát chưa “đến nơi đến chốn”, nhất là đối với lĩnh vực đất đai, đầu tư công, tài chính ngân hàng, phòng chống dịch, công tác đăng kiểm... Do đó toàn ngành Kiểm tra, giám sát cần đoàn kết, đồng lòng, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú.

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kiểm tra giám sát. Trước mắt hoàn thiện quy định về “Xin lỗi, phục hồi quyền lợi của đảng viên bị kỷ luật oan". Làm phải làm đúng, làm oan phải xin lỗi, chỗ này phải có quy định cụ thể. Không để oan sai cũng không để bị bỏ lọt. Thứ hai quy định về kiểm soát quyền lực trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong thanh tra, kiểm toán. Một cơ quan có quyền lực như này phải kiểm soát, tránh lộng quyền, lạm quyền, lợi dụng quyền lực. Cho nên Bộ Chính trị sẽ ban hành quy định này”.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú lưu ý, trước mắt tập trung tham mưu xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư các đề án: Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; Quy định về bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiểu cực; Cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; thực hiện Đề án và Quy định luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành Kiểm tra Đảng khi được ban hành.

Đề nghị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra các cấp chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023), việc tổ chức kỷ niệm đúng quy định, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

Lại Hoa/VOV1

 

Bình luận

    Chưa có bình luận