Thấy sai mà không dám nói cũng là 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'

Sáng 6/7, MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 của Ủy ban TVQH khóa 14 năm 2017.

 

Phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 của Ủy ban TVQH khóa 14 năm 2017, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết: "Thấy sai mà không dám nói cũng là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”".

Trong 05 năm, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức hơn 87 nghìn đoàn giám sát tập trung vào giám sát công tác xây dựng đảng, chính quyền, quản lý tài nguyên đất đai, quản lý hành chính, thực hiện trách nhiệm công vụ, lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm,... Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn đã tổ chức được hơn 144 nghìn cuộc giám sát thực hiện công tác chăm lo người nghèo, gia đình chính sách, giám sát việc thu, chi các loại quỹ vận động, các nguồn thu trong dân, giám sát công tác cải cách hành chính, trật tự xây dựng,... Hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã phát huy được hiệu quả, nhất là đối với các công trình do nhà nước và nhân dân cùng làm; được nhân nhân tín nhiệm, tin tưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu chỉ rõ, hoạt động giám sát, phản biện, ở một số địa phương lãnh đạo MTTQ Việt Nam chưa thể hiện được bản lĩnh dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Vẫn còn hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong quá trình giám sát, phản biện xã hội.

Về nội dung này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Đỗ Văn Chiến đề nghị: “Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, dám nói, dám làm nhưng mà phải nói đúng, làm đúng vì lợi ích của Đảng, của Nhà nước và nhân dân. Thấy sai mà không dám nói cũng là tự diễn biến, tự chuyển hóa là biểu hiện tiêu cực. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên”.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị.Để phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt kết quả cao trong thời gian tới, các đại biểu đề nghị tiếp tục giám sát đặc biệt đối với lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đền bù giải tỏa mặt bằng. Tập trung giám sát phát hiện, góp phần ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc với người dân; Quan tâm giám sát các lĩnh vực văn hóa - giáo dục - y tế - bảo vệ môi trường nhằm góp phần cùng các ngành chức năng chăm lo ngày càng tốt hơn cuộc sống của Nhân dân.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Kim Yến kiến nghị: “Nếu như hoat động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, đoàn thể, nhân dân mà đưa thành Luật, thành một văn bản quy phạm pháp luật thì tạo thuận lợi hơn cho triển khai và tổ chức thực hiện”.

Lại Hoa/VOV1

 

Bình luận

    Chưa có bình luận