Đảm bảo đường lối, quan điểm của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Bà Trương Thị Mai đề nghị Ban cán sự đảng các cơ quan Trung ương thực hiện nghiêm Quy định 97: Chú trọng nhất là phải đảm bảo đường lối, quan điểm của Đảng...

 

Sáng 5/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị giao ban với các ban cán sự Đảng ở Trung ương về tình hình, kết quả công tác 6 tháng qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 

Bà Trương Thị Mai nhận định, 6 tháng qua, các ban cán sự Đảng ở Trung ương đã tích cực, chủ động, sáng tạo bám sát nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể hóa vào sự lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ quan, đơn vị và đạt được kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, đã chủ động chuẩn bị các đề án, báo cáo được phân công trong chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với chất lượng cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Trong đó, ý kiến thẩm định của các cơ quan và ý kiến tham mưu của Văn phòng Trung ương Đảng bảo đảm chất lượng, khách quan góp phần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời, đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bà Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị.Cho rằng, thời gian tới tình hình kinh tế vĩ mô và thu ngân sách nhà nước bị ảnh hưởng do nhiều yếu tố bất định ở cả trên thế giới và trong nước; bên cạnh đó, hoạt động của thị trường tài chính - tiền tệ, thị trường bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp còn khó khăn; tình trạng thiếu điện cục bộ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân và sản xuất kinh doanh nhất là vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện công lập, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu, các ban cán sự Đảng tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023, đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Toàn cảnh Hội nghị.Bà Trương Thị Mai đề nghị Ban cán sự đảng các cơ quan Trung ương thực hiện nghiêm Quy định 97: "Cơ quan nào chưa sửa đổi quy chế làm việc phù hợp với Quy định 97 đề nghị khẩn trương làm. Chú trọng nhất là phải đảm bảo đường lối, quan điểm của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Nơi nào sai đường lối, sai chủ trương thì tập thể Ban cán sự phải chịu trách trách nhiệm chứ không phải tập thể lãnh chịu trách nhiệm. Tập thể Ban cán sự Đảng, người đứng đầu, Bí thư Ban cán sự phải chịu trách nhiệm. Đặc biệt đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ”.

Bà Trương Thị Mai cũng đề nghị đảm bảo chất lượng các báo cáo, đề án theo chương trình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương. Tiếp tục nỗ lực cao nhất, hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện các Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; kiện toàn tổ chức máy, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời chuẩn bị nguồn lực để cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 và nghiên cứu bổ sung thêm 1 Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, con người Việt Nam.

Lại Hoa/VOV1

 

Bình luận

    Chưa có bình luận