Chủ tịch Quốc hội làm việc với Đoàn giám sát về đổi mới chương trình và SGK

Kết quả sau 9 tháng giám sát, có 63 đoàn đại biểu Quốc hội, 48 Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đã báo cáo kết quả liên quan đến nội dung này cho Đoàn giám sát.

 

Sáng 14/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì phiên làm việc của lãnh đạo Quốc hội với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Dự phiên làm việc có các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải; các thành viên Đoàn giám sát; đại diện Thường trực các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các bộ… 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là một trong 4 chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2023. Dự kiến, tháng 8/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Đoàn giám sát về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” báo cáo.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Đoàn giám sát đã thực hiện rất nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, làm rất công phu với sự chỉ đạo sát sao, trách nhiệm bằng văn bản của Trưởng đoàn giám sát, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Kết quả sau 9 tháng giám sát, có 63 đoàn đại biểu Quốc hội, 48 Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đã báo cáo kết quả liên quan đến nội dung này cho Đoàn giám sát. Đoàn giám sát đã xây dựng 13 báo cáo chuyên đề, trong đó có 3 báo cáo chuyên đề được biên soạn thêm trên cơ sở yêu cầu của thực tiễn, dư luận xã hội, ý kiến đại biểu Quốc hội, ý kiến cử tri và nhân dân. Việc xây dựng các báo cáo chuyên đề là cách làm rất mới của Đoàn giám sát.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Đoàn giám sát đã thực hiện rất nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dự thảo nghị quyết là khâu cuối cùng của đoàn giám sát, vì vậy, cần phải đánh giá những mặt được, chưa được, tồn tại, khuyết điểm, có vi phạm không, nguyên nhân khách quan, chủ quan là gì, trách nhiệm ra sao và Đoàn giám sát đưa ra kiến nghị đề xuất gì? Những nội dung này làm căn cứ để Đoàn giám sát yêu cầu các cơ quan, tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát hoàn thiện báo cáo giám sát và dự thảo nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.

Lê Tuyết/VOV

 

Bình luận

    Chưa có bình luận