'Phòng chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt, nói đi đôi với làm'

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ làm cho xã hội tốt đẹp thêm, mọi thứ tốt lên, chứ không thể đổ lỗi vì sợ, không dám làm.

 

Nội dung này được thể hiện trong Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày trong phiên khai mạc, sáng nay 22/5

Không có ngoại lệ, không có vùng cấm

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, cử tri và nhân dân bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; vui mừng phấn khởi với kết quả quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện quyết liệt, nói đi đôi với làm, thật sự không có ngoại lệ, không có vùng cấm, trở thành xu thế không thể đảo ngược, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

Nhiều vụ việc lớn, phức tạp được làm rõ, kịp thời xử lý đồng bộ vừa bảo đảm tính nghiêm minh, vừa có tính nhân văn sâu sắc.

Ban Nội chính trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được cử tri và nhân dân hoan nghênh, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV vào sáng 22/5.

Báo cáo cũng nêu rõ, cử tri và nhân dân vui mừng nhận thấy qua hơn 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo dấu ấn rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng, từ đó, tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có mặt thuyên giảm.

Đặc biệt là các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng được thực hiện đồng bộ với quyết tâm chính trị ngày càng cao, hành động mạnh mẽ, “không dừng”, “không nghỉ”, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng của Việt Nam.

Rõ cơ chế để cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Cử tri và nhân dân bày tỏ sự thống nhất cao đối với quan điểm của Đảng ta trong xử lý cán bộ, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, thể hiện tại Thông báo kết luận số 20-TB/TW ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật: việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức.

Kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ

Đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Bên cạnh đó còn có sự quan tâm, lo lắng khi một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm việc cầm chừng, né tránh, không dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung, gây cản trở, làm chậm sự phát triển của đất nước.

Cùng với mong muốn tiếp tục triển khai quyết liệt công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cử tri mong muốn tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật vì quy định của pháp luật trên một số lĩnh vực còn sơ hở, bất cập, chậm được sửa đổi, bổ sung. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhưng phải bảo vệ được những cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung theo tinh thần Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị để tạo khung khổ pháp lý trong triển khai thực hiện.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị với Đảng và Nhà nước chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phòng chống, khắc phục tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, trì trệ, giải quyết công việc không hiệu quả, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cuộc sống của nhân dân. Vì biểu hiện đó là tiêu cực.

"Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ Đảng và Nhà nước đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ làm cho xã hội tốt đẹp thêm, mọi thứ tốt lên, chứ không thể đổ lỗi vì sợ, không dám làm" - ông Đỗ Văn Chiến nói./.

Ngọc Thành/VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận