Giới thiệu sách của Tổng Bí thư bằng 7 ngôn ngữ về con đường đi lên CNXH

Việc xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư bằng 7 ngôn ngữ giúp bạn bè quốc tế, bạn đọc trong và ngoài nước... hiểu thêm về đất nước, con người,... của Việt Nam.

 

Chiều 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố, giới thiệu sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất bản bằng 7 ngôn ngữ gồm: Anh, Trung Quốc, Lào, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại dự và chủ trì buổi lễ.

Toàn cảnh buổi lễ.Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" (phiên bản tiếng Việt) ra mắt bạn đọc nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022), là một trong những ấn phẩm có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đến nay, số lượng in ấn và phát hành của phiên bản này đã lên tới gần 30.000 bản. Cuốn sách là tài liệu quý, tổng kết lý luận về đường lối đổi mới, những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng Cộng sản Việt Nam về mô hình CNXH ở Việt Nam trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bà Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.Chính vì vậy, ngay sau khi ra mắt bạn đọc, cuốn sách đã nhận được những đánh giá tích cực và sự quan tâm sâu rộng của dư luận trong và ngoài nước, cũng như sự quan tâm sâu sắc của các nhà nghiên cứu, học giả và độc giả các nước.

Đó chính là cơ sở cho ý tưởng tổ chức biên dịch, xuất bản cuốn sách này ra tiếng nước ngoài, bước đầu bằng 7 ngôn ngữ, với mục đích nhằm lan tỏa ý nghĩa chính trị, giá trị định hướng của cuốn sách, góp phần tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam ra thế giới.

Qua đó giúp bạn bè quốc tế, bạn đọc trong và ngoài nước, kiều bào ta ở nước ngoài hiểu thêm về đất nước, con người, văn hóa, sự nghiệp đổi mới và phát triển của Việt Nam.

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất bản bằng 7 ngôn ngữ: Anh, Trung Quốc, Lào, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan.Đánh giá cao ý tưởng biên dịch, xuất bản cuốn sách bằng 7 ngôn ngữ của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, hiện nay, nhiều bạn bè quốc tế và các nhà xuất bản nước ngoài có mong muốn, đề xuất được dịch cuốn sách này ra tiếng bản địa.

Do đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có thể phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá về mức độ quan tâm của dư luận các nước về cuốn sách, qua đó tiếp tục có các đề xuất về việc dịch thêm ra ngôn ngữ khác, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu về con người, về đất nước Việt Nam, về lý luận CNXH của Việt Nam, giúp cuốn sách được chia sẻ tới các tầng lớp nhân dân ở các quốc gia trên thế giới. Và đối với Việt Nam, đây cũng là một kênh thông tin đối ngoại hết sức mạnh mẽ và hiệu quả.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ.Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, việc công bố, giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư bằng 7 ngoại ngữ hôm nay vừa có ý nghĩa chính trị, vừa có ý nghĩa lịch sử - văn hóa. Ông hy vọng cuốn sách bằng các ngôn ngữ khác nhau sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị quý báu, giúp cho bạn bè quốc tế hiểu thêm, hiểu sâu về chủ trương, đường lối đổi mới và phát triển đất nước của Việt Nam, góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

“Rất mong các vị đại diện cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam sẽ là “cánh tay nối dài” giúp cho cuốn sách có thể đến được người dân, các độc giả nước sở tại. Sau buổi ra mắt ngày hôm nay, đề nghị Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục phối hợp với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện sứ mệnh lan tỏa nội dung cuốn sách”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết./.

Kim Anh/VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận