Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi

Sáng 16/5, Đoàn công tác của Trung ương do ông Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi...

 

Buổi làm việc tập trung về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực. Thủ trưởng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng quan tâm, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng để xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, tạo mối đoàn kết và phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng thường xuyên được thực hiện đã có tác dụng kịp thời đến nhận thức từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Năm 2022, qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan chức năng phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu hành vi tham nhũng và 2 vụ việc sai phạm về kinh tế đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra. Các cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân, Toà án Nhân dân đang xem xét khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 13 vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Các cơ quan có thẩm quyền đã xử lý kỷ luật đảng, xử lý hành chính 5 trường hợp sai phạm về kinh tế, 1 trường hợp vi phạm về đạo đức, lối sống… Đến nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi cơ bản chỉ đạo thực hiện xong các vụ việc theo các kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm tra giám sát, đôn đốc của Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương tại địa phương…

Ông Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng tham nhũng vẫn còn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp ở nhiều lĩnh vực, hiện tượng "tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc vẫn còn xảy ra, gây bức xúc trong xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu có thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động và trách nhiệm giải trình; tuy nhiên vẫn còn mang tính qua loa chiếu lệ, chỉ công khai một phần, chưa đầy đủ toàn bộ các nội dung. Việc xây dựng và thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp ở một số nơi còn mang tính hình thức, thiếu chế tài cụ thể nên hiệu quả chưa cao.

Tình trạng vi phạm việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; vi phạm thực hiện quy tắc ứng xử vẫn còn tồn tại; tình trạng lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật, vị trí công tác để nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp còn diễn ra ở nhiều lĩnh vực nhưng chưa được phát hiện, xử lý kịp thời. Hoạt động thanh tra, kiểm tra vẫn còn chưa được triển khai đồng bộ, rộng khắp trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Việc phát hiện vụ việc tham nhũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra chưa phát huy hiệu quả tối đa, các đối tượng tham nhũng ngày càng có nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, có hệ thống kết cấu, mạng lưới chặt chẽ…

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch về Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực, đổi mới cách thức, phương pháp chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đủ phẩm chất, uy tín, năng lực, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của tỉnh Quảng Ngãi trong công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực trong năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Du đề nghị: “Mục tiêu của Đoàn công tác là kiểm tra Chương trình chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023 để triển khai thực hiện. Trên cơ sở buổi làm việc hôm nay, chúng tôi nghe báo cáo tổng hợp của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi. Trên cơ sở đó, chúng tôi yêu cầu các đơn vị, ngành, UBND tỉnh bổ sung những vấn đề còn thiếu ở từng lĩnh vực để làm sáng tỏ, làm rõ hơn”./.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

 

Bình luận

    Chưa có bình luận