21 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư được Trung ương lấy phiếu tín nhiệm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII từ ngày từ 15-17/5.

 

Phiếu tín nhiệm được lấy tại hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận