TP.HCM ban hành quy định miễn nhiệm, điều chuyển cán bộ uy tín giảm sút

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định việc miễn nhiệm, từ chức của cán bộ; điều chuyển thay thế, bố trí đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý.

 

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Quy định về miễn nhiệm, từ chức của cán bộ; điều chuyển, thay thế, bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật hoặc uy tín giảm sút; năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu.

Theo Quy định 1300, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định việc miễn nhiệm, từ chức của cán bộ; điều chuyển thay thế, bố trí đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý.

Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc Thành ủy TP.HCM, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ đang công tác có trách nhiệm đề xuất cấp có thẩm quyền miễn nhiệm, từ chức của cán bộ; điều chuyển, thay thế vị trí công tác của cán bộ.

Đối với cán bộ thuộc ngành dọc của Trung ương quản lý là thành viên cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện việc điều chuyển, thay thế theo qui định về phân cấp quản lý cán bộ.

TP.HCM ban hành quy định về miễn nhiệm, điều chuyển cán bộ (ảnh minh họa: HK)

Về căn cứ xem xét miễn nhiệm, Quy định 1300 nêu rõ, cán bộ bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm; có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định; có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác; bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm.

Về căn cứ xem xét từ chức, cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao; do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng; có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định và lý do chính đáng khác của cá nhân.

Quy định 1300 cũng nêu rõ căn cứ xem xét việc miễn nhiệm, từ chức liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu. Việc xem xét miễn nhiệm, từ chức liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu khi cấp có thẩm quyền kết luận để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Trong đó, miễn nhiệm, từ chức đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng. Người đứng đầu lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực thì tùy tính chất, mức độ sai phạm để xem xét cho từ chức.

Quy định cũng căn cứ xem xét điều chuyển, thay thế cán bộ trong một số trường hợp: Để đơn vị mất đoàn kết hoặc là nhân tố gây mất đoàn kết; qua kết luận thanh kiểm tra giám sát chỉ ra những hạn chế, tồn tại kéo dài tại địa phương, đơn vị, lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách. Có nhiều đơn thư, dư luận, thông tin phản ánh về năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương; những trường hợp có trên 50% nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp.

Quy định 1300 cũng hướng dẫn qui trình xem xét, miễn nhiệm, từ chức, điều chuyển, thay thế cán bộ và bố trí công tác đối với cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm. Theo đó, việc bố trí công tác đối với cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm, cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét theo nguyện vọng.

Cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác thì cấp có thẩm quyền có thể căn cứ vào năng lực, đạo đức, kinh nghiệm để xem xét, bố trí công tác phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Cụ thể nếu thời gian công tác dưới 5 năm thì xem xét bố trí làm công tác chuyên môn (không làm công tác lãnh đạo, quản lý), được giữ nguyên ngạch công chức đã bổ nhiệm.

Trường hợp thời gian công tác còn từ 5 năm trở lên thì cán bộ sau khi bị kỷ luật tự nguyện xin từ chức sẽ được cấp có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét từng trường hợp cụ thể để bố trí công tác theo hướng giảm một cấp so với chức vụ khi bị kỷ luật. Sau 24 tháng công tác ở vị trí mới, nếu khắc phục tốt những sai phạm, khuyết điểm, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lại chức danh đã đảm nhiệm hoặc tương đương./.

Theo VOV.VN

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận