Bộ Công an lý giải về đề xuất bổ sung 6 vị trí có bậc hàm cao nhất là cấp tướng

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo lần 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

 

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo lần 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, trong đó đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Thượng tướng và Thiếu tướng.

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên - Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an trả lời báo chí liên quan đề xuất của Bộ Công an.

Xin Thiếu tướng cho biết, những điểm mới nổi bật của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân?

Luật Công an nhân dân đầu tiên được ban hành vào năm 2005, đã được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2014 và 2018. Lần sửa đổi, bổ sung này, Thường trực Ban soạn thảo dự kiến đề xuất tập trung vào một số quy định sau:

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an cho phù hợp với tính chất đặc thù, quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của Bộ luật Lao động; theo đó, bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi); tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan; riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá tăng 3 tuổi; nữ sĩ quan cấp Tướng thì vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành.

Thời gian tăng tuổi theo lộ trình: Mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ. Riêng sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ thì tăng ngay 2 tuổi, không theo lộ trình nêu trên. Thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất bắt đầu từ năm 2021 để thống nhất với quy định của Bộ luật Lao động nhưng quy định này không áp dụng đối với trường hợp đã nghỉ công tác trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân có hiệu lực thi hành.

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung quy định về thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác; theo đó, Luật giao Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác để làm căn cứ đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn nhằm thuận lợi áp dụng trong thực tiễn.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân; theo đó, bổ sung một số vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng, Đại tá trong Công an nhân dân cho phù hợp với thực tiễn, cơ cấu, tổ chức của Bộ Công an.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo luật là việc quy định nâng số lượng Thượng tướng lên con số 7 và bổ sung 5 vị trí có hàm cấp tướng. Vì sao ban soạn thảo có đề xuất này, thưa ông?

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân đề nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng, cụ thể là: Bổ sung 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Thứ nhất, về vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng thì Luật Công an nhân dân năm 2018 quy định 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng đối với 6 người giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Hiện nay, Bộ Công an có một Thứ trưởng biệt phái sang công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và được Quốc hội phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nhưng Luật Công an nhân dân năm 2018 chưa quy định cụ thể về cấp bậc hàm đối với vị trí này.

Vì vậy, để bảo đảm sự thống nhất trong quy định về cấp bậc hàm đối với sĩ quan Công an nhân dân, Thường trực Ban soạn thảo đề nghị bổ sung quy định cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Thứ hai, liên quan các vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng thì triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản liên quan, tổ chức bộ máy các cấp công an đã được đổi mới căn bản, toàn diện và sắp xếp tinh gọn (bỏ quy định về cấp tổng cục). Trong đó, hầu hết Thủ trưởng các đơn vị cấp Cục và tương đương cấp Cục trực thuộc Bộ có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng nhưng vẫn còn Thủ trưởng của một số đơn vị tương đương cấp Cục chưa được quy định có trần cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng nên thiếu đồng bộ, thống nhất trong quy định về cấp bậc hàm đối với các chức vụ, chức danh tương đương.

Ví dụ, theo quy định tại Luật Công an nhân dân năm 2018 thì Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng nhưng Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân chỉ có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá; trong khi đó, đây là các đơn vị trực thuộc Bộ, là 2 trường trọng điểm của lực lượng Công an nhân dân, đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực phía nam, do đó chưa phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của hai đơn vị này.

Hoặc theo Quy định số 30 ngày 19/8/2021 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh Trợ lý, Thư ký thì đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị có 2 Trợ lý và được hưởng lương, chính sách, chế độ tương đương Tổng cục trưởng, tuy nhiên, hiện nay, mới chỉ có 1 đồng chí Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được quy định có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng...

Vì vậy, Ban soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung cquy định về cấp bậc hàm của sĩ quan Công an nhân dân cho phù hợp với thực tiễn, cơ cấu, tổ chức của Bộ Công an.

Xin cảm ơn ông!./.

Theo VOV.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận