Thủ tướng: Ngành kế hoạch và đầu tư phải nhận diện rõ thời cơ, thách thức

Thủ tướng nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành Kế hoạch, Đầu tư và TK, sáng 4.

 

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì hội nghị, cùng dự có lãnh đạo các Ban bộ ngành trung ương và địa phương. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành trong cả nước.

Năm 2022, ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của cả nước như thực hiện tốt được vai trò của cơ quan tổng hợp tham mưu cấp chiến lược, cơ quan đầu mối, điều phối điều hành kinh tế vĩ mô, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, đặc biệt với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong các lĩnh vực tài khóa, tiền tệ, tín dụng, đầu tư, thương mại và giá cả.

Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách tiếp tục được chú trọng, đẩy mạnh triển khai thực hiện; làm tốt hơn công tác tham mưu, hoàn thiện thể chế liên kết vùng, phát triển KTXH của địa phương; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê “là tai, là mắt của Đảng và Nhà nước”.

Cùng với đó, ngành quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tích cực triển khai Chương trình phục hồi và phát triển KTXH và đóng góp tích cực vào cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy mạnh mẽ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hình thành nhiều mô hình kinh tế mới.

Năm 2022 là năm có số lượng đăng ký doanh nghiệp cao nhất từ trước đến nay với trên 148.500 doanh nghiệp, tăng 27,1%; có trên 208.000 doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại, tăng 30,3% và gấp 1,45 lần số doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được đẩy mạnh; đã cung cấp gần 4.400 dịch vụ công trực tuyến, cao gấp 3 lần năm 2021 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào thành tựu của đất nước trong năm 2022.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, Bộ KHĐT cần làm tốt nhiệm vụ của mình, phát huy cao nhất vai trò là cơ quan tổng tham mưu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành kế hoạch và điều phối kinh tế vĩ mô, theo dõi sát diễn biến tình hình khu vực và thế giới; nhận diện rõ thời cơ, thách thức; tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, chủ động xây dựng kịch bản để kịp thời tham mưu chiến lược với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành và triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Cùng với đó, ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê cần xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh thực hiện thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính độc lập, tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; tháo gỡ vướng mắc về mặt thể chế.

Thủ tướng cũng đề nghị ngành tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để thực hiện quyết liệt và đồng bộ các đột phá chiến lược; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định và phê duyệt toàn bộ các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo tinh thần Quy hoạch phải đi trước một bước và mở ra không gian phát triển mới, có tính đồng bộ, liên kết cao. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng KTXH, kinh tế tập thể.

Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, Bộ KHĐT cần làm tốt nhiệm vụ của mình, phát huy cao nhất vai trò là cơ quan tổng tham mưu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu phấn đấu hoàn thành việc lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch trước ngày 31/12/2023. Đẩy mạnh sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Luật Quy hoạch và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, tiêu chuẩn, điều kiện đầu tư, kinh doanh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân.

Đặc biệt, ngành cần chủ trì, theo dõi việc thực hiện của các Bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển KTXH và bảo đảm quốc phòng, an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của 06 Vùng KTXH, về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trên tất cả các lĩnh vực đang quản lý; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công khai, minh bạch. Nâng cao chất lượng công tác thống kê, với quan điểm chủ đạo là thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời và minh bạch; Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước./.

Vũ Khuyên/VOV

 

Bình luận

    Chưa có bình luận