Mặt trận sẽ giám sát, phản biện các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật

Sáng 26/12, Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 15, khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024 khai mạc tại Hà Nội.

 

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch sẽ có Uỷ viên mới

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nêu rõ, thực hiện chương trình công tác năm 2022, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Tại Hội nghị này, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ xem xét cho ý kiến vào 3 nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ban hành Kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; hiệp thương cử bổ sung thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX theo Tờ trình của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

“Do yêu cầu công tác và thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua có một số Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch nghỉ hưu hoặc thay đổi vị trí công tác. Theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí xem xét Tờ trình của Ban Thường trực căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, hiệp thương thống nhất để bổ sung thay thế Ủy viên Ủy ban và Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác Mặt trận” - ông Đỗ Văn Chiến nói.

Mặt trận sẽ giám sát, phản biện các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Lê Tiến Châu Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký cho biết, trong năm 2022, công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được triển khai kịp thời, chú trọng tuyên truyền kết quả và các chủ trương.

Cùng với đó, công tác vận động giúp đỡ người nghèo, cứu trợ, phòng, chống dịch COVID-19, các hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tính lan tỏa cao và có tác động tích cực trong toàn xã hội; nổi bật là tổ chức thành công Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2022.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được triển khai ngày càng thực chất, hiệu quả hơn; đặc biệt là việc tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội là cơ sở chính trị quan trọng để toàn hệ thống Mặt trận thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin bước đầu được triển khai có hiệu quả, đã khai thác hiệu quả hệ thống kênh thông tin, truyền thông của Mặt trận, mạng xã hội trực tuyến thông qua “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam.

Theo ông Lê Tiến Châu, trong năm 2023, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; trên cơ sở đó, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp triển khai thực hiện một số chương trình giám sát quy mô cấp toàn quốc; tổ chức phản biện xã hội đối với dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Cùng với đó, UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng tập trung xây dựng các đề án, văn bản trình Ban Bí thư Trung ương Đảng: Chỉ thị về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đề án “Tổ chức giao lưu hữu nghị giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn Trung Quốc và MTTQ Việt Nam 07 tỉnh của Việt Nam với Chính hiệp 2 tỉnh/Khu tự trị của Trung Quốc có chung đường biên giới lần thứ 2”; Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Hội nghị thảo luận 3 vấn đề quan trọng.Cần lắng nghe tâm tư của nhân lực ngành y tế, giáo dục

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa xã hội - UBTƯ MTTQ Việt Nam nhấn mạnh tới việc xây dựng đề án trình Bộ Chính trị về Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đây là việc làm cơ bản, là cơ sở quan trọng để xây dựng cơ quan “đầu não” của MTTQ Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Theo ông Nguyễn Túc, trong năm 2022, việc nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân được MTTQ các cấp thực hiện tốt hơn. Bản báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước Quốc hội có chất lượng và được cử tri và nhân dân đánh giá cao với những vấn đề sát sườn với người dân.

Tuy nhiên, cử tri cũng cho rằng một số tổ chức thành viên của Mặt trận nắm bắt tình hình của đoàn viên, hội viên chưa chắc nên để xảy ra một số vụ việc đáng tiếc như ở ở Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số sứ quán, bộ Y tế, bộ Giáo dục…

Bởi vậy, trong năm 2023, ông Nguyễn Túc đề nghị hệ thống MTTQ các cấp cần nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là những đối tượng đang có nhiều tâm tư hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục./.

Thi Uyên/VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận