Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Bảng giá đất cần phải ban hành hàng năm

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định bảng giá đất cần phải được ban hành hàng năm để đảm bảo giá đất phù hợp với nguyên tắc thị trường.

 

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định bảng giá đất cần phải được ban hành hàng năm để đảm bảo giá đất phù hợp với nguyên tắc thị trường, tránh trường hợp giá đất không phản ánh đúng giá đất thị trường.

Nội dung này được đề cập trong báo cáo một số nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của Đại biểu Quốc hội về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà thay mặt Chính phủ và thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính ký. Một trong những vấn đề được quan tâm là về tài chính đất đai và giá đất.

Bảng giá đất cần được ban hành hàng năm

Chính phủ cũng cho biết, một số ý kiến đề nghị quy định ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm, 03 năm hoặc 02 năm một lần; quy định điều chỉnh bảng giá đất khi có biến động từ 20% trở lên.

Cơ quan soạn thảo báo cáo, qua tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 cho thấy việc ban hành bảng giá đất 5 năm một lần, điều chỉnh khi có biến động 20% chưa phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường.

Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà phát biểu tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết số 18-NQ/TW đã xác định: “Bỏ khung giá đất, có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường”. Do vậy, dự thảo Luật quy định bảng giá đất cần phải được ban hành hàng năm để đảm bảo giá đất phù hợp với nguyên tắc thị trường, tránh trường hợp giá đất không phản ánh đúng giá đất thị trường.

Trước nhiều ý kiến đề nghị quy định nguyên tắc áp dụng bảng giá đất; làm rõ nội hàm của việc xây dựng bảng giá đất theo vị trí, vùng giá trị, thửa đất chuẩn; quy định rõ các tiêu chí về quy trình kiểm tra, giám sát trong việc xây dựng bảng giá đất, cơ quan soạn thảo nêu quan điểm, về nguyên tắc áp dụng bảng giá đất đã được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 154 dự thảo Luật. Về việc xây dựng bảng giá đất theo vị trí, vùng giá trị, thửa đất chuẩn mang tính chuyên môn, kỹ thuật, chi tiết sẽ được quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về việc xây dựng tiêu chí về quy trình kiểm tra, giám sát trong việc xây dựng bảng giá đất, cơ quan soạn thảo xin tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện trong dự thảo Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nhiều ý kiến đề nghị thành phần Hội đồng thẩm định giá đất đề nghị phải có người dân vùng có đất bị thu hồi và không đưa lãnh đạo Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh vào Hội đồng; trách nhiệm, thành phần, tiêu chí của chuyên gia và các thành viên khác tham gia Hội đồng; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Hội đồng thẩm định giá đất; cơ quan giải quyết khiếu nại về giá đất. Vấn đề này cũng đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu.

Đề nghị đánh thuế người sử dụng nhiều đất, để hoang hóa

Báo cáo cho biết một số ý kiến đề nghị Chính phủ có lộ trình rà soát, tổng kết thi hành các luật về thuế sử dụng đất để báo cáo Quốc hội; đề nghị quy định việc điều tiết hài hòa nguồn thu từ đất giữa Trung ương và địa phương.

Cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của Đại biểu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xây dựng lộ trình rà soát, tổng kết thi hành các luật về thuế sử dụng đất để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Về điều tiết nguồn thu từ đất, dự thảo Luật chỉ quy định mang tính nguyên tắc; việc điều tiết cụ thể thực hiện theo pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, có ý kiến đề nghị quy định nguyên tắc đánh thuế đối với người quản lý, sử dụng nhiều đất đai hơn so với hạn mức, đối với trường hợp để hoang hoá đất đai không sử dụng.

“Nghị quyết số 18-NQ/TW đã xác định: “Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang”. Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu ý kiến đại biểu, phối hợp với các cơ quan để thể chế trong pháp luật về thuế” - báo cáo nêu rõ./.

Theo VOV.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận