Vào Đảng dễ dàng khiến những kẻ cơ hội cũng lọt được

Trong công tác phát triển Đảng vừa qua, các tổ chức cơ sở Đảng mới quan tâm hoàn thành chỉ tiêu về số lượng mà chưa thực sự quan tâm đến chất lượng.

 

Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 21 về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức, cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, cần có sự quyết tâm, năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên.

Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được Đảng coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Nghị quyết 21 Trung ương 5 về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới tiếp tục khẳng định xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục. Đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương.Theo Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, việc ban hành Nghị quyết này cho thấy một lần nữa Đảng đã nhìn thẳng vào sự thật là đảng viên đông nhưng chưa mạnh và thể hiện rõ quyết tâm làm trong sạch Đảng. Để làm được điều này, trước hết phải nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng.

“Để xây dựng Đảng, nếu chúng ta không nâng cao chất lượng của đội ngũ đảng viên sẽ liên quan tới sự tồn vong của Đảng, của chế độ”, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông nhấn mạnh.

Từ 1.000 đảng viên năm 1945, đến nay Đảng đã có hơn 5 triệu đảng viên, tuy vậy, theo nhiều chuyên gia, Đảng đông nhưng chưa mạnh. Bởi thực tế có không ít người khi đứng vào hàng ngũ của Đảng lại không tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, thiếu bản lĩnh, không gương mẫu, thậm chí suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống, tham nhũng, vi phạm pháp luật. Trong công tác phát triển Đảng vừa qua, các tổ chức cơ sở Đảng chỉ mới quan tâm hoàn thành chỉ tiêu về số lượng mà chưa thực sự quan tâm đến chất lượng nên để lọt những người không đủ tiêu chuẩn, mờ nhạt về lý tưởng, thậm chí cả những kẻ cơ hội lọt vào hàng ngũ của Đảng.

Ta hiện nay vẫn còn chạy theo số lượng, chưa bám vào nâng cao chất lượng đảng viên. Rất nhiều người vào Đảng với động cơ không trong sáng, vào Đảng để làm quan phát tài, do đó chất lượng không cao, dẫn tới câu chuyện đông nhưng không mạnh. Trước kia vào Đảng phải vô cùng kiên cường, bản lĩnh mới vào được, bây giờ vào được Đảng quá dễ dàng. Những lúc trên giao chỉ tiêu, còn phải đi vận động quần chúng vào Đảng. Đây cũng chính là tâm tư của chính những cán bộ đảng viên.Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, với quan điểm "thà ít mà tốt" Đảng ta mong muốn phát triển được nhiều đảng viên nhưng không vì vậy mà không đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách. Nghị quyết 21 đã thể hiện rất rõ tinh thần này, cùng với đó, Nghị quyết cũng yêu cầu tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, trong đó đặc biệt chú ý đến những việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.“Vừa rồi, chúng ta đã kỷ luật một số tổ chức Đảng cơ bản là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, dùng ý chí của người đứng đầu áp đặt chủ quan, không tôn trọng dân chủ. Ngược lại cũng có những nơi thả nổi, người đứng đầu không chịu trách nhiệm, sợ trách nhiệm. Cả hai việc này đều không tốt cho Đảng. Vì vậy nguyên tắc tập trung dân chủ phải được tiếp tục làm rõ và phải được cụ thể hóa”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ.

Theo nhiều chuyên gia và đảng viên, Nghị quyết 21 với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể rõ ràng về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, để các nghị quyết đi vào cuộc sống, trước hết các tổ chức đảng cần giữ vững nền nếp sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ theo quy định. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là tự phê bình và phê bình, phải gắn liền với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Từng đảng viên phải xác định rõ bổn phận, trách nhiệm của mình, không ngừng phấn đấu và rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống./.

Tiến Anh/VOV1

 

Bình luận

    Chưa có bình luận