Thủ tướng chủ trì hội nghị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong những thành tố cấu thành quan trọng...

 

Sáng nay 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành phố trong cả nước.

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị. Cùng dự có các Phó Thủ tướng: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam; Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương. 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong những thành tố cấu thành quan trọng của đột phá thể chế phát triển và là một trong ba đột phá chiến lược, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh; chú trọng tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Quan điểm là lấy người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm, là chủ thể của cải cách hành chính.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành phố trong cả nước.Cải cách hành chính luôn được Đảng, Nhà nước xác định là khâu quan trọng nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước.

Hiện đại hóa công tác chỉ đạo đều là công cụ quan trọng trong đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại; trụ cột quan trọng trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Để thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng này rất cần đổi mới về nhận thức, tư duy lẫn hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta có những bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; khơi dậy và huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục để mau chóng khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc -Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Bên cạnh đó, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã xây dựng Báo cáo đánh giá chi phí tuân thủ; đưa ra nhiều khuyến nghị thiết thực, có cơ sở để tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, quy định kinh doanh và thúc đẩy quản lý, điều hành và giám sát dựa trên dữ liệu. Đây là một trong những cơ sở để Thủ tướng quyết định tổ chức Hội nghị này.

Trên cơ sở mục tiêu của hội nghị là nhằm đánh giá một cách tổng thể, khách quan, toàn diện, sâu sắc các nhiệm vụ được triển khai về thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp thời gian qua; kết quả đạt được, Thủ tướng đề nghị các đại biểu đi thẳng vào vấn đề, phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tiến độ, chất lượng, phân tích, đánh giá nêu bật những việc chưa làm được, cần chỉ rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra định hướng, giải pháp và nhiệm vụ cụ thể từ nay đến hết năm 2025, bảo đảm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế nhằm triển khai có hiệu quả, thực chất công tác này.

Với tinh thần đổi mới và ý thức trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao, Thủ tướng tin tưởng rằng Hội nghị về thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp là Hội nghị của chung tay cải cách, quyết tâm hành động.

Toàn cảnh hội nghị.Báo cáo về tình hình công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2022-2025, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong đó nhấn mạnh, việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh  được triển khai quyết định, có kết quả: hơn 1.700 quy định được cắt giảm, đơn giản hóa tại 125 văn bản quy phạm pháp luật;  hơn 1.100 quy định kinh doanh đã được phê duyệt phương pháp cắt giảm, đơn giản hóa.

Việc phân cấp trong giải quyết TTHC được quan tâm chỉ đạo, từng bước đẩy mạnh theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu. Việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng số hóa, không phụ thuộc vào địa giới hành chính được chú trọng. Cả nước hiện có 11.699 bộ phận một cửa các cấp, 57 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh; 53/63 địa phương đã hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Dịch vụ công trực tuyến được triển khai ngày càng hiệu quả, sâu rộng, đã cung cấp 3.805 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hơn 2,8 triệu tài khoản đăng ký tăng 2,8 lần so với cùng kỳ; hơn 4,78 triệu hồ sơ trực tuyến được thực hiện tăng 3 lần cùng kỳ

Hoạt động xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực; Các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai, đặc biệt là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã số hóa và tạo lập gần 100 triệu dữ liệu dân cư được cấp số định danh cá nhân, cập nhật thường xuyên từ cấp xã, bảo đảm tiêu chí “ đúng, đủ, sạch, sống ”; cấp hơn 68 triệu thẻ căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giám sát, đánh giá được quan tâm triển khai với việc xây dựng, đưa vào vận hành một số công cụ kỹ thuật số hỗ trợ./.

Vũ Khuyên/VOV

 

Bình luận

    Chưa có bình luận