Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp chuyên đề thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi)

Luật Đất đai (sửa đổi) là 1 trong 7 dự án luật sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022.

 

Phiên họp dự kiến diễn ra từ 19 - 22/9 với nội cho ý kiến về 5 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4 sắp tới, gồm: dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); dự án Luật Giá (sửa đổi); dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật Phòng thủ dân sự.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Phiên họp cũng quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 (về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá).

Liên quan đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Dự thảo gồm 237 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều; sửa đổi, bổ sung 153 điều; bổ sung mới 36 điều và bãi bỏ 8 điều.

Theo Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/06/2022 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, thì Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình 3 kỳ họp. Trong đó, cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp lần thứ 4 vào tháng 10/2022; cho ý kiến lần thứ hai tại kỳ họp lần thứ 5 vào tháng 5/2023 và xem xét, thông qua tại kỳ họp lần thứ 6 vào tháng 10/2023.

Việc sửa đổi Luật Đất đai bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Dự án luật được kỳ vọng sẽ đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Hoàn thiện cơ chế xác định giá đất; cơ chế, chính sách tài chính về đất đai và Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất…

Phiên họp chuyên đề tháng 9 là sự tiếp nối thành công của Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022, với tinh thần chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng cao nhất các dự án luật trước khi trình Quốc hội./.

Theo VOV.VN

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận