Một dự án bị bỏ hoang nhiều năm nay thành bãi đỗ xe

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: "Đảng luôn khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo chứ không phải vì lý do nào đó mà co lại an toàn"...

 

Sẽ có Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới

Sáng 14/7, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, sau 2 năm từ Đại hội XIII của Đảng, các cơ quan, tổ chức, địa phương đã cụ thể hoá nhiều vấn đề quan trọng. Bộ Chính trị đã có các đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết của Đảng, kiểm tra tình hình đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đại hội XIII xác định, trong những năm tới, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, cán bộ, thể hiện qua 10 nhiệm vụ, giải pháp.

"Gần đây chúng ta dùng cụm từ “dựa vào dân để xây dựng Đảng”. Đây không phải là khẩu hiệu mà phải trở thành vấn đề thiết thực, thực chất trong đời sống xã hội” - bà Trương Thị Mai cho biết, đồng thời nhấn mạnh, đối với vấn đề giám sát của nhân dân, phản biện của nhân dân đã có 3 văn bản của Bộ Chính trị về giám sát đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Theo bà Trương Thị Mai, để chuẩn bị Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10 tới đây, Ban Tổ chức Trung ương đang được giao tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới và dự kiến, Ban Tổ chức Trung ương sẽ đề xuất có một Nghị quyết.

Những điều kiện, phương thức lãnh đạo của Đảng đã được xác định trong Cương lĩnh 2011 và lần này tiếp tục có những đánh giá, tổng kết thực tiễn để có một Nghị quyết về vấn đề này, để làm sao phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục đổi mới, chất lượng, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị.Khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo; kiểm soát quyền lực chặt chẽ hơn

Nhấn mạnh 3 nhiệm vụ đột phá đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, thứ nhất đó là hoàn thiện thể chế. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, thể chế bằng những văn bản cụ thể của Đảng, thể chế bằng pháp luật của Nhà nước để làm sao chủ trương, quan điểm của Đảng đi vào cuộc sống.

"Đảng nói đảm bảo sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội nhưng nếu không có luật Bảo hiểm y tế, luật Bảo hiểm xã hội thì những chính sách an sinh không thể đi vào cuộc sống được. Vì vậy, thể chế là một trong những yêu cầu rất quan trọng" - bà Trương Thị Mai nói.

Nhiệm vụ đột phá thứ 2 là dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường để cán bộ đổi mới, sáng tạo. Thời điểm này đang có nhiều thách thức lớn, bởi trong thời gian vừa qua có nhiều cán bộ vi phạm phải xem xét xử lý, kỷ luật ở các mức độ khác nhau.

"Đảng luôn khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo chứ không phải vì lý do nào đó mà co lại an toàn và không dám làm việc, như vậy đất nước cũng không phát triển được"- bà Trương Thị Mai lưu ý.

Đột phá thứ ba được bà Trương Thị Mai nhắc tới, đó là vấn đề đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đẩy mạnh phân cấp phân quyền cũng như kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Trung ương đã có Quy định 205 về kiểm soát quyền lực. Đối với người làm công tác tổ chức cán bộ thì yêu cầu về kiểm soát quyền lực còn phải cao hơn so với những cán bộ làm việc trong các tổ chức và các cơ quan khác.

Người làm công tác cán bộ không phải chỉ chịu trách nhiệm chịu kỷ luật trước Đảng mà song song với đó còn có biện pháp bổ sung là phải đưa ra khỏi quy hoạch đối với những cán bộ đã được quy hoạch, hoặc không được đảm nhiệm công việc đó trong một thời gian.

"Sẽ có quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong những cơ quan tư pháp, cơ quan tố tụng, kiểm tra, thanh tra. Đảng sẽ tiếp tục nghiên cứu và ban hành để làm sao cơ chế kiểm soát quyền lực đảm bảo chặt chẽ hơn" - bà Trương Thị Mai nhấn mạnh./.

Kim Anh/VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận