Uỷ ban Pháp luật tán thành sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ cơ sở

Tại phiên họp thứ 6, Thường trực Uỷ ban Pháp luật tán thành sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ cơ sở.

 

Trong 2 ngày 27 và 28/4, tại thành phố Đà Nẵng, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội khoá XV tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6 thấm tra các dự án luật Thực hiện dân chủ cơ sở, dự án luật Thanh tra (sửa đổi) và Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Phương Sơn (huyện Lục Nam) và thị trấn Bắc Lý (huyện Hiệp Hoà), tỉnh Bắc Giang.

Tại phiên họp, Thường trực Uỷ ban Pháp luật tán thành sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ cơ sở. Qua đó, kịp thời thể chế hóa chủ trương phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội phát biểu tại phiên họpVề hồ sơ Dự án luật, Thường trực Uỷ ban Pháp luật đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu để có báo cáo bổ sung hoặc chuẩn bị giải trình cụ thể thuyết phục hơn về việc báo cáo tổng kết thi hành luật. Cụ thể, trong báo cáo vẫn chưa có nội dung về việc thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị của Đảng, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị xã hội…

Về bố cục của Dự án luật, Thường trực Uỷ ban Pháp luật đề nghị trong mỗi chương cần quy định rõ và công khai quyền của người dân trong việc được biết, được tham gia ý kiến, bàn bạc, quyết định, kiểm tra, giám sát, được thụ hưởng… Các đại biểu tán thành về phạm vi điều chỉnh của Dự án Luật Thực hiện dân chủ cơ sở và góp thêm nhiều ý kiến về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp, bao gồm cả hợp tác xã và tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Về việc thực hiện dân chủ cơ sở tại cơ quan, đơn vị, nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được bàn bạc, quyết định để đảm bảo sự tương thích với việc thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở khác.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội cho biết: “Dự án luật Thực hiện dân chủ cơ sở và dự án luật Thanh tra (sửa đổi) là hai trong số 6 dự án luật mà Uỷ ban Pháp luật được giao chủ trì để trình Quốc hội xem xét quyết định, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 sắp tới.

Tại phiên họp này, Uỷ ban Pháp luật cũng sẽ thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập hai thị trấn của tỉnh Bắc Giang để báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định tại phiên họp thứ 11 vào trung tuần tháng 5 sắp tới./.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận