Thủ tướng: Tăng cường ứng dụng công nghệ để bảo đảm kê khai thuế điện tử dễ dàng nhất

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Thuế cần tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, bảo đảm việc kê khai/nộp thuế điện tử đơn giản và dễ dàng nhất.

 

Phát biểu tại Lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc do Tổng cục Thuế tổ chức diễn ra sáng nay (21/4), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, ngành Thuế cần tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, bảo đảm việc kê khai thuế, nộp thuế điện tử đơn giản và dễ dàng nhất; phấn đấu đến năm 2022, 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Lễ công bố được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 477 điểm cầu tại Tổng cục Thuế và 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Dự Lễ công bố có Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương; Lãnh đạo các tỉnh, thành phố và cán bộ ngành Thuế trên toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, ngành Thuế cần tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý.Theo báo cáo, ngày 21/11/2021, Bộ Tài chính đã công bố triển khai và chính thức sử dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh thành phố giai đoạn 1 gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ. Sau thời gian triển khai giai đoạn 1, việc triển khai HĐĐT tại 6 tỉnh, thành phố đã thành công với hàng trăm nghìn tổ chức, doanh nghiệp hoàn thành thủ tục thực hiện sử dụng HĐĐT. Trong đó, nếu chỉ tính riêng các doanh nghiệp đã hoạt động có sử dụng hóa đơn thì số lượng này có thể đạt tỷ lệ 100%.

Việc áp dụng hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích, góp phần giảm thời gian, chi phí về hóa đơn cho doanh nghiệp, hạn chế các hành vi gian lận về hóa đơn; giúp doanh nghiệp giảm chi phí giấy, mực in, vận chuyển và đặc biệt chi phí lưu trữ hóa đơn.

Từ kết quả giai đoạn 1, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai HĐĐT giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố còn lại và như vậy hệ thống HĐĐT được triển khai trên phạm vi toàn quốc, với mục tiêu đến ngày 1/7/2022 toàn bộ người nộp thuế sử dụng HĐĐT theo quy định của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Phát biểu tại Lễ công bố, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng trên cả nước và thế giới. Đảng, Nhà nước ta rất coi trọng và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Thời gian qua, ngành Thuế đã rất nỗ lực, chủ động trong cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế với số lượng người nộp thuế ngày càng lớn; Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực này mang lại rất nhiều lợi ích trong công tác quản lý cũng như cho người dân, doanh nghiệp. Không chỉ nâng cao năng suất lao động, thu đúng, thu đủ, giảm chi phí xã hội, mà còn tăng cường tính công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, tiêu cực... như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, công chức ngành Thuế: "Thu thuế phải thu được lòng dân", ngành Thuế đã kế thừa và phát triển thành phương châm hành động hiện nay, đó là: "Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới".

Toàn cảnh lễ công bố.Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của ngành Thuế từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Bộ Tài chính, ngành Thuế và 6 tỉnh, thành phố trong việc triển khai giai đoạn 1 Hệ thống hóa đơn điện tử.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, kết quả ngày hôm nay mới chỉ là những kết quả bước đầu, vẫn còn nhiều việc phải làm phía trước. Tình hình mới có nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện được các mục tiêu này đòi hỏi phải có quyết tâm cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

Về quan điểm chỉ đạo, Thủ tướng đưa ra 6 yêu cầu, trong đó cần tiếp tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược; kế thừa, phát huy hơn nữa những kết quả đạt được thời gian qua, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và nỗ lực đột phá vượt lên trong lĩnh vực quản lý thuế. Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, là động lực của chuyển đổi số và người dân, doanh nghiệp cũng phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi lễ.Thủ tướng yêu cầu, trong giai đoạn tới, ngành Thuế cần tiếp tục kiên định quan điểm, mục tiêu là xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, minh bạch, công bằng, hiệu quả, có tính ổn định cao, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2021-2030. Cần tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, bảo đảm việc kê khai thuế, nộp thuế điện tử đơn giản và dễ dàng nhất; phấn đấu đến năm 2022, 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; Không trông chờ, ỷ lại, phát huy tính chủ động, tính sáng tạo; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp; Phát triển hạ tầng số trên cơ sở tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thuận lợi, an toàn kê khai và nộp thuế điện tử.

Thủ tướng cũng đề nghị ngành Thuế bám sát thực tiễn; xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; thay đổi nhận thức, đổi mới tư duy trong quá trình triển khai thực hiện; coi việc triển khai hóa đơn điện tử tại bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và làm thay đổi căn bản phương thức quản lý thuế.

Sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu một cách thiết thực, hiệu quả; có tính kết nối, liên thông cao; không chỉ thực hiện công tác quản lý thuế mà còn phải phục vụ cho các nhiệm vụ phát triển KTXH và các nhiệm vụ cấp bách khác. Phát triển hệ thống hóa đơn điện tử để hình thành hệ sinh thái dịch vụ thuế thông minh và phải là một trong bốn trụ cột của hệ sinh thái Tài chính số gồm: Quản lý thuế chặt chẽ, tránh trục lợi thuế và cung cấp tiện ích tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp; Hải quan thông minh, thân thiện hiệu quả; Kho bạc số; Chuyển đổi số mạnh mẽ thị trường chứng khoán.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Khen thưởng, động viên và kỷ luật nghiêm minh, kịp thời. Khuyến khích bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; coi trọng công tác truyền thông, tạo sự ủng hộ, đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu, tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Tài chính, ngành Thuế với các bộ, ngành, địa phương, xử lý ngay, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, bất cập về thể chế, cơ chế, chính sách, thẩm quyền, trách nhiệm trong quá trình triển khai.

Triển khai hóa đơn điện tử phải bảo đảm dữ liệu chính xác, công khai, minh bạch, thống nhất, bảo đảm an ninh, an toàn; thông tin, dữ liệu phải thống nhất theo tiêu chuẩn, hoạt động thông suốt, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát; phân tích dữ liệu để phát hiện kịp thời hành vi gian lận gây thất thu thuế. Đẩy mạnh quản lý thuế theo nguyên tắc giảm thiểu rủi ro, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời tiền thuế và thúc đẩy quản lý thuế đối với thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới.

Tiếp tục đẩy mạnh kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu hóa đơn điện tử trong cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, tích hợp, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, bộ ngành; đặc biệt là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để từng bước xây dựng hệ sinh thái công dân số; phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KTXH; phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng hoá đơn điện tử đến người dân, doanh nghiệp, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng hóa đơn điện tử; mở rộng các kênh tương tác để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh về hóa đơn điện tử. "Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số" và chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi một người dân, doanh nghiệp hiểu, tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại.

Quán triệt quan điểm, nhận thức về trách nhiệm thực hiện chuyển đổi số. Quan tâm công tác đào đạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và đạo đức công vụ, để cán bộ công chức phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, phục vụ tốt hơn nữa người dân và doanh nghiệp. Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, đặc biệt nguồn nhân lực để triển khai trên cả 63 tỉnh thành, phố với số lượng doanh nghiệp lớn, trải rộng trên nhiều địa bàn./.

Vũ Khuyên/VOV

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận