Chốt 4 chuyên đề giám sát trình Quốc hội, có nguồn lực chống dịch và sách giáo khoa

Ngày 19/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023.

 

Trên cơ sở tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình dự kiến 5 chuyên đề Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn 4 chuyên đề giám sát trong năm 2023.

Chuyên đề 1 về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Chuyên đề 2 là việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030).

Chuyên đề 3 liên quan thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Chuyên đề 4 là thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn năng lượng tái tạo.

Chuyên đề 5 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015-2020.

Các ý kiến thảo luận đều dánh giá các chuyên đề được đưa ra đều trúng và đúng, phù hợp với thực tế hiện nay.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, thông qua phiếu xin ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 4 chuyên đề 1, 2, 3, 4 trình Kỳ họp thứ 3 để Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao (2 chuyên đề còn lại giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát và báo cáo Quốc hội).

Ngọc Thành/VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận