Thủ tướng chủ trì hội nghị góp ý về chính sách, pháp luật liên quan đất đai

Hội nghị góp ý kiến dự thảo Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, BCH T.Ư khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai

 

Sáng 30/8, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị góp ý kiến dự thảo Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, cùng các điểm cầu tại các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh: Ban Chấp hành Trung ương Khoá XI đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát huy nguồn lực từ đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm công bằng và ổn định xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng còn nhiều hạn chế. Vì vậy, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW..

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong bối cảnh thời gian thực hiện công tác tổng kết Nghị quyết không dài; đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương quyết tâm vào cuộc, vừa bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch bệnh, vừa bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết. Đến nay, Ban Chỉ đạo đã dự thảo Báo cáo Tổng kết, gửi tới các đại biểu.

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận vào những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan.

Phát biểu đề dẫn Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã thông tin tới toàn thể Hội nghị về quá trình Ban Chỉ đạo triển khai Quyết định của Ban Bí thư về tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW. Theo đó, Ban Chỉ đạo đã gửi công văn và đề cương yêu cầu tới 101 cơ quan Trung ương, Tỉnh uỷ, Thành uỷ và các Viện nghiên cứu để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tổng kết.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị.

Công tác tổng kết được chỉ đạo tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, khoa học; nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu nội dung tổng kết ở các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn trực thuộc Trung ương; ý kiến của nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, có tâm huyết và kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai; đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới; tham vấn ý kiến của các tổ chức quốc tế có uy tín...

Qua quá trình tổng kết, tới nay Thường trực Ban Chỉ đạo đã tổ chức 34 cuộc họp, tọa đàm, hội nghị, hội thảo xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực đất đai với nhiều hình thức làm việc trực tiếp, trực tuyến.

Trên cơ sở Dự thảo Báo cáo Tổng kết Nghị quyết; Tờ trình Bộ Chính trị; dự thảo Nghị quyết mới về “Những chủ trương, định hướng lớn nhằm quản lý, sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả và bền vững; khai thác, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai, tạo nền tảng để đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về các điểm mới trong Báo cáo Tổng kết, đặc biệt là đánh giá các kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn triển khai thực hiện Nghị quyết thời gian qua; nội dung các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn cho thời gian tới được đề xuất trong dự thảo Báo cáo.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị thể hiện sự thống nhất, đánh giá cao đối với những nội dung được tổng kết, rút ra sau 9 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; đồng thời trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần được thực hiện nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng đất đai ở nước ta trong giai đoạn mới.

Các ý kiến tại Hội nghị cũng thống nhất kiến nghị, đề xuất về việc xây dựng Nghị quyết mới về “Những chủ trương, định hướng lớn nhằm quản lý, sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả và bền vững; khai thác, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai, tạo nền tảng để đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” để trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành nhằm định hướng cho việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn tới./.

Theo VOV.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận