Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ thành lập 'Tổ công tác đặc biệt' chống Covid-19

Tổ công tác đặc biệt hằng ngày báo cáo Bộ trưởng, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch và kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có thư gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giao thông Vận tải; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch Covid-19.

Để hỗ trợ và phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thành lập ngay “Tổ công tác đặc biệt” phòng, chống Covid-19 của từng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, do một Thứ trưởng phụ trách trực tiếp để phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam, nhất là các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg chủ động xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong công tác phòng, chống dịch và những vấn đề liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tổ công tác đặc biệt hàng ngày báo cáo Bộ trưởng và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Đây là nhiệm vụ công việc rất quan trọng, cấp bách. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng tập trung chỉ đạo thực hiện, sớm phát huy hiệu quả vai trò của Tổ công tác đặc biệt của Bộ trong công tác phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam./.

VOV

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận