Quốc hội sẽ kiện toàn 50 nhân sự cấp cao Nhà nước khóa mới

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV (khai mạc ngày 20/7) sẽ kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, đồng thời kiện toàn nhân sự cấp cao.

 

Từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, cán bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến cơ sở cơ bản được kiện toàn. Đối với các chức danh cấp cao Nhà nước, tại phiên họp thứ 58 đang diễn ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV khai mạc vào ngày 20/7 tới đây sẽ kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, đồng thời kiện toàn nhân sự cấp cao (theo giới thiệu của Trung ương là 50 nhân sự) để hoàn tất toàn bộ công tác nhân sự của nhiệm kỳ mới.

Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua, bầu hoặc phê chuẩn các chức danh, gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án tòa án nhân dân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tổng Kiểm toán nhà nước; các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ…

Tại Hội nghị Trung ương 2 khoá XIII (tháng 3/2021), Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao là cần sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ngay sau Đại hội để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định giới thiệu nhân sự các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và cho ý kiến giới thiệu nhân sự đảm nhiệm 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước. Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV (tháng 3 - 4/2021), Quốc hội đã bầu hoặc phê chuẩn 27 chức danh. Trong đó ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ và ông Vương Đình Huệ giữ vị trí Chủ tịch Quốc hội.

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII đã nhất trí đề xuất, giới thiệu nhân sự đảm nhiệm chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 để trình Quốc hội khóa XV.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, sau cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), Ban Chấp hành Trung ương có trách nhiệm chuẩn bị và tiếp tục giới thiệu nhân sự để Quốc hội khoá XV bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Ngoài các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước đã được Hội nghị Trung ương 2 khoá XIII giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua với số phiếu tín nhiệm cao, Trung ương cũng nhất trí cao với phương án do Bộ Chính trị trình về tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hiến pháp 2013, Luật tổ chức Quốc hội 2014 quy định 4 chức danh bắt buộc phải tuyên thệ sau khi được Quốc hội bầu, gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Toà án nhân dân tối cao./.

PV/VOV.VN
 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận