Bí thư Đà Nẵng: Chỉ đầu tư những dự án thật sự cần thiết, không dàn trải

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, TP cần lựa chọn những dự án thật sự cần thiết, cấp bách khi triển khai thực hiện...

 

Sáng nay (12-4), HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp lần thứ 17, tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua một số Nghị quyết quan trọng. Đây là nhiệm kỳ thành phố Đà Nẵng phải tập trung khắc phục những sai phạm, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành qua kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương.

Nhiệm kỳ 2016-2021, thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức. Đây cũng là giai đoạn mà thành phố tập trung khắc phục những sai phạm, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành qua kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương. Sự biến động về cán bộ chủ chốt trong nửa đầu nhiệm kỳ đã ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp HĐND Đà Nẵng.

Đặc biệt, đại dịch Covid-19 bùng phát, lây lan đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố năm 2020 giảm sâu với GRDP ước giảm 9,77% so với năm 2019, tăng trưởng GRDP giai đoạn 2016-2020 giảm còn 3,62%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2020 giảm còn 3.691 USD. Đã có 7/11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội ước thực hiện đạt và vượt Nghị quyết; 4 chỉ tiêu thực hiện chưa đạt kế hoạch, đó là: Tổng sản phẩm xã hội (GRDP); GRDP bình quân đầu người; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết: Một nhiệm kỳ sẽ được nhắc đến với nhiều dấu ấn quan trọng, nhiều đổi mới, sáng tạo trong điều hành và hoạt động giám sát, đảm bảo đúng vai trò, vị trí và tầm quan trọng của HĐND. Là nhiệm kỳ đầu tiên, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương hoạt động theo mô hình mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương, với cơ cấu các cơ quan thường trực hoàn chỉnh, đội ngũ đại biểu chuyên trách có chuyên môn sâu và tâm huyết.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, nhiệm kỳ 2016- 2021, đối với thành phố Đà Nẵng thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quan trọng, như: Quyết định phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị định quy định chi tiết về thí điểm mô hình Chính quyền đô thị; Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu; chấp thuận chủ trương cho phép nghiên cứu, lập đề án Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực. Những văn bản này là sự chuẩn bị công phu của cả nhiệm kỳ và cụ thể hóa Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là cơ sở, công cụ hết sức quan trọng, tiếp thêm động lực và niềm tin cho Đà Nẵng bước vào giai đoạn lịch sử mới đầy thách thức, nhưng nhiều kỳ vọng phát triển, hướng tới tương lai, đóng góp vào sự phát triển không chỉ riêng cho Đà Nẵng mà còn cho cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Ông Nguyễn Văn Quảng lưu ý, tại Kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, cho ý kiến để quyết định thông qua nhiều vấn đề quan trọng. Vì vậy, HĐND thành phố cần tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ; cân nhắc đến tính khả thi, phát huy vai trò trách nhiệm giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là việc cân đối vốn đầu tư công trung hạn. Theo ông Nguyễn Văn Quảng, thành phố cần lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải để đảm bảo nguồn lực khi triển khai thực hiện trong điều kiện ngân sách còn khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị cần tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; tiếp tục giám sát việc thi hành pháp luật và thực hiện các nghị quyết, cơ chế chính sách của HĐND thành phố đã ban hành. Đặc biệt, cần tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 34 của Chính phủ quy định chi tiết về thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Kỳ họp lần thứ 17, kỳ họp cuối nhiệm kỳ HĐND thành phố Đà Nẵng.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Đà Nẵng tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông Thái Bá Cảnh, Nguyên Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ; Huỳnh Văn Hùng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và bà Phan Thị Thúy Linh, Nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đồng thời, HĐND thành phố tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND đối với ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Lê Đức Viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và ông Phạm Tấn Xử, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Đà Nẵng./.

Đình Thiệu/VOV-miền Trung

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận