Danh sách 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn

Danh sách 28 thành viên Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam sau khi được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV.

 

MINH NGỌC/VTC.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận